I spotkanie w nowym miejscu

Warszawska wspólnota akademicka stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 15 marca 2015 roku spotyka się w całkiem nowym miejscu. Dzięki uprzejmości i gościnności ks. ppłk Władysława Macieja Kozickiego – proboszcza Katedry Polowej Wojska Polskiego, stypendyści będą się teraz wspólnie modlić, formować i integrować właśnie we wspomnianej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przygodę z nowym miejscem schadzek warszawskich studentów rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem księdza proboszcza, koncelebrowanej przez ks. Dariusza Kowalczyka – członka Zarządu Fundacji. Znakiem wdzięczności i powitania parafian licznie przybyłych na tę Eucharystię były żółte fundacyjne chusty, ponadto stypendyści zadbali o oprawę liturgiczną i muzyczną. Po zakończonej Mszy Świętej stypendyści przenieśli się do „pentagonu”- taką nazwę nosi sala, w której odbywać się będą spotkania. Tam ksiądz proboszcz zapoznał wszystkich z wikariuszami parafii, ale od tamtego momentu także duszpasterzami warszawskiej wspólnoty akademickiej – ks. por. Maciejem Kalinowskim oraz ks. ppor. Marcinem Janochą. Następnie miała miejsce interesująca prezentacja księdza podpułkownika Władysława Kozickiego opowiadająca o jego pobycie na misjach pokojowych w Afganistanie. Nie obyło się także bez elementów humorystycznych, dzięki którym atmosfera podczas całego spotkania była wyjątkowa. Spotkanie zakończyło się omówieniem spraw organizacyjnych związanych z życiem wspólnoty.

Seweryn Chojnacki