Rekolekcje alumnów FDNT

W dniach 17-19 kwietnia miały miejsce rekolekcje kleryków związanych z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia. To trzydniowe spotkanie odbyło się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym Archidiecezji Warszawskiej Dobre miejsce, położonym w Lesie Bielańskim. Naszym ćwiczeniom duchowym przewodniczył prezes Fundacji, ks. prał. Jan Drob. Piątkowej Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił członek zarządu, ks. kan. Dariusz Kowalczyk. W sobotę odwiedziła nas pani Magdalena Szklarska oraz ks. Szymon Klimczak, kapłan archidiecezji częstochowskiej pracujący obecnie w Radomsku, były stypendysta i członek Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło.

Obecnie w Fundacji mamy 15 alumnów studiujących w różnych seminariach naszego kraju. W dniach skupienia udział wzięło ośmiu alumnów formujących się na co dzień w seminariach wrocławskim, kieleckim, ełckim, włocławskim, gnieźnieńskim oraz warszawskim Domu Zgromadzenia Księży Pasjonistów. Celem naszego zjazdu było zatrzymanie i głębsze pochylenie się nad słowem Bożym, a także omówienie spraw związanych z formacją duchową naszych stypendystów, przygotowaniami do tegorocznych obozów wakacyjnych, współpraca alumnów ze wspomnianym wcześniej Stowarzyszeniem oraz rozpoczęciem konkretnej współpracy między klerykami naszej Fundacji. Dziekanem alumnów został wybrany kl. Teodor Sawielewicz z WSD we Wrocławiu, a wicedziekanem piszący te słowa alumn WSD w Kielcach.

Planujemy aktywizować stypendystów z różnymi talentami: grafików, informatyków, fotografów, kompozytorów, muzyków i innych, aby wspólnie stworzyć jakąś formę ewangelizacji audiowizualnej. Internet daje możliwość kontaktowania się przez okrągły rok. Wkrótce stypendyści będą mieć możliwość wysyłania pytań o charakterze egzystencjalnym bądź teologicznym, na które będą mogli odpowiadać stypendyści klerycy pod okiem ks. Szymona Klimczaka – mówią klerycy Teodor i Daniel.

W naszych modlitwach pamiętaliśmy w sposób szczególny o Stypendystach, Darczyńcach, Absolwentach i Pracownikach biura naszej Fundacji, prosząc dla żyjących o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, a dla zmarłych o życie wieczne. W plan naszych rekolekcji wpisała się codzienna Msza święta, modlitwa brewiarzowa, adoracje Najświętszego Sakramentu, a także konferencje, dyskusje i braterskie spotkania przy kawie. Postanowiliśmy zwrócić szczególną uwagę na budowanie więzów wspólnoty zwłaszcza między alumnami, a także kapłanami, siostrami zakonnymi i misjonarzami świeckimi wywodzącymi się i związanymi z FDNT.

Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się z pozostałymi Stypendystami podczas wakacyjnych obozów formacyjnych. Niech zmartwychwstały Chrystus umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość, czego sobie i Wam Drodzy, z głębi serca życzymy.

W imieniu alumnów FDNT,

kl. Daniel Zadorski