II Pielgrzymka absolwentów programu stypendialnego do Rzymu

Absolwenci programu stypendialnego po raz drugi brali udział w pielgrzymce do grobu św. Jana Pawła II. W dniu 15 października 2016 roku absolwenci uczestniczyli we Mszy Świętej odprawianej przy grobie św. Jana Pawła II.

Msza Święta i modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II to niezwykle doniosłe wydarzenia dla absolwentów. Każdy z uczestników pielgrzymki przybył tam w poczuciu potrzeby podziękowania za pontyfikat św. Jana Pawła II oraz za szczególne wsparcie, jakie absolwenci programu stypendialnego otrzymali od  Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uczestnicy Mszy dziękowali za otrzymane dary, a także modlili się w intencji darczyńców Fundacji i wszystkich osób, dzięki którym Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od przeszło 15 lat wspiera uzdolnioną młodzież z obszarów wiejskich oraz przyczynia się do promowania nauczania Jana Pawła II.

Udział w pielgrzymce to wyraz wdzięczności absolwentów za wszystko co otrzymali od Fundacji, za wsparcie w edukacji i rozwój duchowy. To także wyraz wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II, który wpłynął na życie każdego stypendysty i absolwenta Fundacji.

Tradycyjnie, uczestnicy pielgrzymki zawieźli ze sobą intencje i podziękowania swoich kolegów, absolwentów i stypendystów, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w pielgrzymce.

Absolwenci Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zrzeszeni są w „Stowarzyszeniu Absolwentów Dzieło”, które zostało powołane do życia w celu kontynuowania i wspierania celów Fundacji oraz do podtrzymywania więzi zawiązanych podczas udziału w programie stypendialnym. Z każdym rokiem rodzina absolwentów Fundacji powiększa się, dzięki czemu możemy mówić o połączeniu kolejnych pokoleń – nie tylko byłych i obecnych stypendystów, ale też dzieci stypendystów, połączonych pamięcią o św. Janie Pawle II. Z takim też przesłaniem to właśnie córka jednej z absolwentek przeczytała czytanie podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II i jak podkreśla, najmłodsza uczestniczka pielgrzymki, było to wyjątkowe wydarzenie w jej życiu, które zapamięta na zawsze.

Pielgrzymka absolwentów programu stypendialnego wpisuje się w kalendarz wydarzeń „Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło”, jest organizowana co 3 lata i uczestniczą w niej kolejni absolwenci programu stypendialnego, chcąc w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność, a także troskę i pamięć w modlitwie o wszystkich darczyńcach  oraz Fundacji i jej podopiecznych.