II tura rekolekcji wielkopostnych warszawskich stypendystów FDNT

W dniach 26-28.03.2021 roku druga część wspólnoty warszawskiej spotkała się na platformie Zoom na czas rekolekcji wielkopostnych. Hasło przewodnie tych trzech dni brzmiało „Osiem stopni do szczęścia” i nawiązywało do błogosławieństw, które wygłosił Jezus w trakcie kazania na górze.

W piątek 26 marca spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia ks. Dariusza Kowalczyka, który przypomniał o potrzebie nieustannego odkrywania ogromu Bożej Miłości do człowieka i odpowiadania na nią. Następnie stypendyści odmówili Drogę Krzyżową z rozważaniami w nietypowej formie dialogu między człowiekiem a Chrystusem. Później nastąpiła konferencja „Błogosławieni ubodzy w duchu” wygłoszona przez s. Almę Woźniak CR. Dzień zakończyła wspólna kompleta i wprowadzenie do porannej medytacji, opartej o drugie błogosławieństwo.

Sobotni dzień rekolekcji został podzielony na trzy bloki. Poranną część stypendyści rozpoczęli Modlitwą z Liturgii Godzin i wysłuchali konferencji „Błogosławieni cisi” s. Barbary Chrapek. W trakcie rozważania treści czwartego błogosławieństwa, uczestnicy mieli możliwość spotkania w grupach i podzielenia się przemyśleniami oraz treściami, które w szczególny sposób ich poruszyły. Na koniec nastąpiło podsumowanie na forum.

Drugi blok w całości opierał się o błogosławieństwo osób miłosiernych i rozpoczął Koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. S. Bożena Mańkowska w swojej konferencji m.in. poszerzyła temat uczynków miłosierdzia opierając się również o fragmenty z „Dzienniczka” św. s. Faustyny oraz homilii św. Jana Pawła II. Wieczorny blok rozpoczęła ponownie praca w grupach skoncentrowana wokół treści „Błogosławieni czystego serca”. Po podsumowaniu na forum nastąpił czas tzw. Q&A, czyli pytań od stypendystów, na które odpowiadał ks. Dariusz oraz obecne siostry. Dzień ponownie zakończyła kompleta oraz wprowadzenie do porannej medytacji „Błogosławieni pokój czyniący”.

Niedzielne spotkanie rozpoczęła ponownie Koronka do Bożego Miłosierdzia, po której ostatnią już konferencję wygłosiła s. Dominika Benedykta. W kontraście do trudnych słów „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości” siostra przytoczyła również pełne otuchy fragmenty z Pisma Świętego, w których Bóg zapewnia człowieka o swojej opiece. „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat” (J 16,33) może być dobrym drogowskazem w dawaniu świadectwa. Po dzieleniu i podsumowaniu rekolekcji nastąpiła dalsza część Q&A, która pomimo znacznego przedłużenia z pewnością dostarczyła odpowiedzi na wiele istotnych pytań.

Ta forma rekolekcji zdecydowanie była zupełnie inna od dotychczasowej, bez możliwości spotkania na wspólnej Eucharystii oraz zwykłych rozmów w międzyczasie. Mimo wszystko był to bardzo istotny czas i wielu stypendystom dał możliwość wyciszenia przed wejściem w Wielki Tydzień. Widać również było radość ze spotkania między uczestnikami, zwłaszcza w trakcie pracy w mniejszych grupach. Wiele osób włączyło się w prowadzenie modlitw, a także moderację spotkań.

Monika Wójcik