Inscenizacja stypendystów-uczniów o rodzinie Ulmów

W ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego stypendyści w całej Polsce włączali się w różnego rodzaju wydarzenia. Stypendyści-uczniowie, nawiązując do hasła „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”, przygotowali inscenizację przedstawiającą historię rodziny Ulmów.

Stypendyści-uczniowie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie, wraz z ich rodzeństwem, pod kierownictwem Eurydyki Czyrko i Elżbiety Borkowskiej przygotowali z tej okazji inscenizację „Kilka chwil z rodziną Ulmów”.

„Przygotowując się do roli ojca i męża rodziny, musiałem utożsamić się z nim samym, z jego myślami, rozterkami i nadziejami. Stając się na te kilka chwil głową licznej rodziny, zobaczyłem jego trud włożony w wychowanie dzieci, chęć przekazania wiary swojej rodzinie i piękne świadectwo pomocy bliźniemu w sytuacji zagrożenia życia. Rodzina Ulmów została zabita przez Niemców za ukrywanie Żydów. Ulmowie wiedzieli, jakie mogą być konsekwencje takiej pomocy, lecz podjęli się tego, wcielając w życie słowa Jezusa – „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15, 13-14.17). Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Wynik zależy tylko od nas ludzi i od naszych wyborów. Czy poszanujemy życie ludzkie, a przy tym Prawo Boże? Papież Franciszek życzył Polakom, by błogosławiona rodzina Ulmów była dla nas wzorem pobożności do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wybierając życie, jesteśmy zawsze blisko naszego Pana” – mówi stypendysta Gabriel.

„Jako stypendyści zaangażowaliśmy się w pełni, by pokazać głębokie miłosierdzie do drugiego człowieka i szacunek do życia, jaki reprezentowała rodzina Ulmów. W ich życiu codziennym nie brakowało Pana Boga. Systematycznie czytali Pismo Święte i wcielali je w życie. Stali się miłościwymi Samarytanami dla przybyszów i protektorami życia w swojej licznej rodzinie” – dodają stypendyści.

Gabriel Cybulski