Msza Święta pod przewodnictwem Prymasa Polski

15 października, w katedrze gnieźnieńskiej, z okazji XXIII Dnia Papieskiego odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. „Ewangelia życia ma moc ocalić życie” – mówił Prymas. Obchodom towarzyszyła zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Tegoroczny XXIII Dzień Papieski jest okazją, aby powrócić do orędzia o ludzkim życiu, którego przekonującym głosicielem i stróżem był św. Jan Paweł II. Prymas Polski – wychodząc od czytanego w niedzielę ewangelicznego opowiadania o zaproszonych na ucztę – wskazał, że to Boże zaproszenie wyraża się m.in. w powołaniu człowieka do życia. „Nikt z nas nie jest tutaj wykluczony. Nikt nie jest pominięty. Nikt nie jest zapomniany. Wszyscy przecież są uważani przez Boga za godnych Jego miłości. Wszystkim nam podarował nasze życie i wszyscy jesteśmy przecież równi w swej ludzkiej godności. Wszyscy też jesteśmy przez Niego zaproszeni do wspólnoty z Nim” – mówił abp Wojciech Polak.

Prymas zauważył, że św. Jan Paweł II, zapamiętany jako Papież rodziny, był w równej mierze Papieżem życiaTo on wskazywał, aby wysławiać Ewangelię życia i oddawać cześć Bogu życia. „Wzywał on – przypomniał abp Polak – aby służyć Ewangelii życia, a więc bronić ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i troszczyć się o życie w każdej jego fazie i kondycji. Świętemu Papieżowi bardzo zależało na tym, aby w ten właśnie sposób budować nową kulturę życia ludzkiego, opartą na miłości i szacunku dla ludzkiego życia, na miłości i szacunku dla siebie nawzajem. Trzeba zatroszczyć się o całe życie i o życie wszystkich”. Nawiązując do encykliki o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, przypomniał słowa Papieża, że „poprzez pomoc okazaną człowiekowi głodnemu, spragnionemu, obcemu, nagiemu, choremu, uwięzionemu – a także jeszcze nie narodzonemu dziecku albo starcowi dotkniętemu przez cierpienie lub bliskiemu śmierci – jest nam dane służyć Jezusowi, który sam powiedział: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

 „Każde zaproszenie można przyjąć lub odrzucić. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli mówi nam również i o tej drugiej możliwości. Ukazuje ludzi, którzy odrzucili Boże zaproszenie” – mówił Prymas. „Można odrzucić życie. Można, w imię takiej czy innej ideologii, zanegować jego fundamenty. Można dokonywać wyborów i z premedytacją działać wbrew ludzkiemu życiu. Można prowadzić, a nawet eskalować – jak to widzimy – na różnych płaszczyznach taką czy inną ofensywę przeciw życiu. Zamiast cywilizacji życia i kultury promującej życie usprawiedliwiać i tłumaczyć przestępstwa przeciw życiu” – tłumaczył. Wskazał jednak, że Ewangelia ma moc przemiany ludzkich serc. „Bóg życia oczekuje odpowiedzi życiem, Pan Miłości oczekuje odpowiedzi miłości. Dlatego każe szukać na peryferiach życia. Każe wychodzić do tych, którzy – jak to nazwał kiedyś papież Franciszek – żyją już jakimiś strzępami człowieczeństwa, bez nadziei. Ewangelia życia nie jest żadną ideologią. Ona ma moc ocalić życie” – powiedział abp Polak.

Prymas Polski podziękował obecnym na Eucharystii przedstawicielom stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzień Papieski jest okazją, aby ich wesprzeć. „Mamy w naszej archidiecezji przeszło siedemdziesięciu takich młodych, uczniów i studentów, stypendystów, którzy nie tylko otrzymali szansę na zdobycie wiedzy, na wykształcenie, ale będąc w tej szczególnej wspólnocie stypendystów świętego Jana Pawła IItakże na formację i rozwijanie swego życiowego powołania” – przypomniał Prymas. Eucharystię koncelebrowali księża z Kapituły Prymasowskiej oraz ks. Michał Bubacz, diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Liturgii towarzyszył Chór Prymasowski.

ks. R. Malewicz
fot. J. Andrzejewski

Źródło i galeria zdjęć: Prymas w Dniu Papieskim: Ewangelia życia ma moc ocalić życie • Archidiecezja Gnieźnieńska