Kielce – Miasto na Skale

W piątek, 20 lipca, Mszą Świętą w katedrze oficjalnie rozpoczęto obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uroczystości przewodniczył bp Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej. Po Mszy odbyła się konferencja prasowa.

Podczas homilii pasterz nawiązał do słów św. Jana Pawła II – że wiara umacnia się wtedy, gdy jest przekazywana. Odniósł się także do encykliki Redemptoris missio, w której patron Fundacji przypominał, że na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami. Przytoczył również słowa pewnej dziewczyny, która podczas spotkania młodzieży we Francji w 1980 r. skierowała prośbę do papieża: „Niech Twoi kapłani mówią nam o Chrystusie”. Biskup nawiązał do pielgrzymki Jana Pawła II do Kielc w czerwcu 1991 r., podczas której papież nawoływał do tego, aby bronić krzyża – symbolu miłości i odkupienia, także aby bronić rodziny oraz przypomniał, czym jest autentyczna wolność. Kończąc homilię, biskup zaznaczył, że świętość jest obowiązkiem Kościoła, zaś świętych stwarza życie pełne miłości i wiary. Takiej autentycznej wiary i wolności życzył wszystkim stypendystom – aby budować swoje życie na skale, nawiązując tym samym do hasła tegorocznego obozu.

Po Mszy Świętej odbyła się konferencja prasowa, której prelegentami byli: p. Wojciech Lubawski – prezydent Kielc, p. Ewa Kapel-Śniowska – Zastępca Departamentu Działu Promocji Urzędu Marszałkowskiego, ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu Fundacji oraz ks. Karol Zegan – koordynator diecezjalny FDNT. Konferencję poprowadziła Urszula Orzechowska – Kierownik Biura Prasowego Fundacji.

Jako pierwszy zabrał głos Prezydent Miasta. Pan Wojciech Lubawski zaznaczył rolę promocyjną dla miasta i regionu, jaką pełni zaproszenie młodych ludzi na obóz do tej części kraju, podkreślając, że Kielce to miasto, do którego się wraca. Tłumacząc, dlaczego Kielce to miasto papieskie, przywołał też wspomnienia z 3 czerwca 1991 r., kiedy to homilię Jana Pawła II w Masłowie przerwała gwałtowna burza oraz z wizyty papieża w Sandomierzu, gdzie jeszcze jako wojewoda miał ten zaszczyt, aby witać i żegnać naszego wielkiego rodaka. Następnie przedstawił logotyp i wyjaśnił hasło tegorocznego obozu: „Kielce – miasto na skale”. Zostały tu połączone dwa motywy – Kielce, jako stolica województwa, w obrębie którego mieszczą się Góry Świętokrzyskie, a więc miasto fizycznie zbudowane na skale. Zaznaczono także wydźwięk metaforyczny hasła – tego miasta jako fundamentu miłości do Boga i drugiego człowieka, czego dowodem są aktywności podejmowane przez mieszkańców Kielc. Prezydent zaznaczył, że budując na tym fundamencie miłości, miasto przetrwa jeszcze wiele lat. Następnie zaprezentowano koszulkę z logotypem obozu oraz logo Fundacji.

Pani Ewa Kapel-Śniowska, która reprezentowała marszałka woj. świętokrzyskiego, p. Adama Jarubasa, przedstawiła atrakcje, jakie czekają na stypendystów w regionie: wycieczka do Sandomierza i Świętego Krzyża, zamek w Chęcinach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Centrum Nauki Leonardo da Vinci – to najważniejsze z nich.

Ks. Dariusz Kowalczyk podkreślił gościnność, otwartość i wielką pomoc księdza biskupa oraz włodarzy regionu w przygotowaniach do obozu, dziękując przy tym wszystkim instytucjom, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania skierował do prezydenta Kielc, który zapewnił bezpłatne noclegi oraz komunikację miejską dla uczestników obozu, jak i za możliwość wzięcia udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta (m.in. festiwal piosenki harcerskiej, koncert rockowy, festiwal Alleluja, czyli Happy Day 3), za zorganizowanie zajęć dla młodzieży na Politechnice i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, możliwość zwiedzenia miasta oraz za udostępnienie hali sportowej, na której odbędzie się dzień sportu 27 lipca. Wielkie podziękowania zostały skierowane do p. Adama Jarubasa za chęć pokazania piękna województwa stypendystom. Prezes Fundacji ponadto przybliżył historię jej powstania oraz zasady jej funkcjonowania. Zaprosił także wszystkich na koncert stypendystów, który odbędzie się w sobotę, 28 lipca o godz. 20.00 na kieleckim rynku i który będzie formą podziękowania za gościnność gospodarzy.

Na koniec głos zabrał ks. Karol Zegan, koordynator diecezjalny Fundacji. Na początku podkreślił entuzjazm, z jakim biskup przyjął propozycję zorganizowania obozu w Kielcach. Ponadto zwrócił uwagę na rolę, jaką pełni ugoszczenie na tej ziemi wspólnoty stypendystów z całej Polski – liczba stypendystów w regionie oscyluje między 44-65 osób, co sprawia, że choć podejmują wiele działań, choćby związanych z organizacją Dnia Papieskiego, to nie mogą mieć tak dużej siły przebicia jak grupa ponad kilkuset stypendystów, która obecnie przebywa w Kielcach. Była to także okazja, aby podziękować wszystkim darczyńcom za pomoc w zbiórce na stypendia z okazji Dnia Papieskiego oraz mediom i wszelkim organizacjom wspierającym przedsięwzięcia podejmowane przez stypendystów. Ks. Zegan zaznaczył, że bywa tak, iż nauka rozchodzi się czasem z wiarą – Fundacja daje możliwość połączenia tych dwóch „skrzydeł”, które są niezbędne dla rozwoju młodego człowieka.