Konferencja prasowa na rozpoczęcie obozu wakacyjnego w Zielonej Górze

6 lipca 2023 w Zielonej Górze odbyła się konferencja prasowa, podczas której został przestawiony program obozu, jego duchowy wymiar, a także zaangażowanie w organizację obozu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Urzędu Miasta Zielonej Góry, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

Obozy wakacyjne stanowią serce programu formacyjnego. Dają one możliwość popularyzacji i przybliżanie młodzieży nauczania św. Jana Pawła II, ale także zapoznanie z najważniejszymi historycznie, kulturowo, naukowo i gospodarczo miastami Polski oraz ich promocja. W tym roku zostały zaplanowane trzy spotkania. Jest to trwający już od 5 do 11 lipca obóz dla stypendystów-studentów w Zielonej Górze pod hasłem „Trwajcie we Mnie”. Uczniowie szkół podstawowych udadzą się do Radomia, gdzie w dniach od 14 do 24 lipca będę przeżywali swoje spotkanie pod hasłem „Siła w miłości”. Tegoroczni maturzyści swój ośmiodniowy obóz rozpoczną 31 sierpnia w Myczkowcach nad Soliną.

W spotkaniu w Zielonej Górze bierze udział 500 studentów, zrzeszonych w 16 wspólnotach akademickich, a uczący się w 50 miastach w Polsce oraz za granicą. Towarzyszy im grupa 40 wolontariuszy sióstr zakonnych i księży, wśród nich także absolwenci programu stypendialnego.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską, Urzędem Miasta w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórskim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przygotowała bogaty program spotkania. W piątek 7 lipca w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się IV Forum stypendystów studentów Fundacji, a jego ramach spotkania z Tomaszem Samołykiem, prof. Pawłem Skibińskim z Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentami pierwszej edycji JP2 Studies na Angelicum w Rzymie. Kolejnego dnia stypendyści udadzą się, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, do Rokitna na dzień skupienia, który zakończy wieczór uwielbienia prowadzony przez Siewców Lednicy. W niedzielę, 9 lipca stypendyści odwiedzą 11 parafii w Zielonej Górze, aby podziękować za ofiary składane podczas Dnia Papieskiego i przez indywidualnych darczyńców. Po przedpołudniowych Mszach Świętych uczestnicy obozu zostali zaproszeni przez parafian na niedzielny obiad. Na zakończenie świętowania niedzieli odbędzie się koncert ewangelizacyjny Chóru i Orkiestry Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod dyrekcją Agnieszki Kowalik, absolwentki programu stypendialnego. W przedostatni dzień obozu stypendyści spędzą czas w Lubniewicach, zwiedzą klasztor po augustiański i jednostkę wojskową w Żaganiu oraz Park Mużakowski i Geopark w Łęknicy. Nie zabraknie czasu na zwiedzanie Zielonej Góry.

To wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu instytucji. Wyrażamy wdzięczność zaproszenia stypendystów przez bp. Tadeusza Lityńskiego i pana prezydenta Janusza Kubickiego. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska zorganizowała i sfinansowała dzień skupienia w Rokitnie. Stypendyści zostali gościnnie przyjęci w parafiach, w których odbędą się nabożeństwa i spotkania.  Urząd Miasta w Zielonej Górze zwolnił uczestników obozu z opłat za korzystanie w komunikacji miejskiej, zapewnił nocleg dla 200 osób w Bursie na ulicy Botanicznej oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy, ufundował smycze i Karty ZGrana Rodzina, na podstawie których stypendyści mogą korzystać nieodpłatnie lub z rabatem z atrakcji Zielonej Góry. Nieoceniona jest także pomoc Miasta w organizacji koncertu. 300 uczestników obozu nieodpłatnie zamieszkuje w Domach Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także korzysta z sal wykładowych na spotkania edukacyjno-formacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego sfinansował przejazdy autokarami uczestników obozu do Rokitna, Lubniewic, Żagania i Łęknicy.

GALERIA ZDJĘĆ [kliknij tutaj]

LUBUSKIE WARTE ZACHODU [link]