Konkurs akademicki im. Bpa Jana Chrapka- komunikat

Kapituła „Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka”  podjęła decyzję o przesunięciu terminu zgłaszania prac do końca sierpnia 2019 r. Umożliwi to udział w Konkursie absolwentom, którzy obronili swoje prace w tym roku akademickim. Regulamin Konkursu pod adresem:
https://dzielo.pl/konkurs-na-prace-magisterska/