Konkurs na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską rozstrzygnięty!

 

        Komunikat

Kapituły pierwszej edycji Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Uprzejmie informujemy, że spośród nadesłanych prac Kapituła wybrała następujących Laureatów Nagrody pierwszej edycji Konkursu:

  1. W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pierwsze miejsce zajęła praca pt.: „Fenomen Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jako nowej formy komunikacji społecznej”, napisana przez mgr Marię Jaszcz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

 

Drugie miejsce zajęła praca pt.: „Media w służbie nowej ewangelizacji na podstawie dokumentów Kościoła i wybranej literatury”, napisana przez ks. mgr. Damiana Fołtyna, na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

 

Trzecie miejsce przyznano pracy pt.: „Sobór Watykański II w publicystyce „Tygodnika Powszechnego” (1962-1967)”, napisanej przez mgr Dawid Helsnera na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

  1. W kategorii na najlepszą rozprawę doktorską Regulamin Konkursu przewiduje tylko wybór jednej najlepszej pracy. Kapituła przyznała nagrodę rozprawie  : „Wolność
    w komunikacji medialnej jako wyraz wolności człowieka. Inspiracje personalistyczne”,
    napisanej przez   dr Maję Bednarską i obronioną na  Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

Gratulujemy pięknie wszystkim Laureatom.  Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 13 października 2018 r.

 

Dziękujemy wszystkim P.T. Uczestnikom Konkursu za nadesłanie swoich prac.

 

Sekretarz Kapituły                                                                                                      Przewodniczący Kapituły

Paweł Walkiewicz                                                                                                        prof. dr hab. Jerzy Olędzki

 

 

   Warszawa, 22 czerwca 2018 r.