Ks. prof. Waldemar Chrostowski „Kardynał Stefan Wyszyński”

Najlepszy klucz do przybliżenia osoby i dzieła kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowią słowa, które 23 października 1978 r., tydzień po pamiętnym konklawe, podczas audiencji dla Polaków wypowiedział Jan Paweł II:

Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej
heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

Powyższy tekst stanowi fragment publikacji pt. „Kardynał Stefan Wyszyński” autorstwa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Cała publikacja dostępna jest do pobrania w formacie PDF TUTAJ.