Obóz maturzystów FDNT w Opolu

Jednym z pięciu obozów organizowanych w tym roku dla stypendystów rozpoczynających studia był ten w Opolu, który odbywał się od 31 sierpnia do 3 września. Zgromadzili się tam tegoroczni maturzyści planujący rozpocząć studia w Katowicach i we Wrocławiu. Był to czas sprzyjający integracji nowych członków wspólnot akademickich oraz poznawaniu, jak działają uczelnie wyższe i jak wygląda samodzielne życie w wielkim mieście.

Obozy maturzystów są świetną okazją do tego, by bezstresowo przejść od bycia uczniem do bycia studentem. Tak było też tym razem. Starsi koledzy i koleżanki czy też szefowie i starości wspólnot podzielili się swoim doświadczeniem i cennymi wskazówkami ze stypendystami, którzy od października rozpoczynają naukę w Katowicach i we Wrocławiu. Przygotowali również Vademecum z podstawowymi informacjami na temat miasta, tego, gdzie warto być czy gdzie warto zjeść oraz opisali funkcjonowanie wspólnoty i opowiedzieli o sobie. Przez cały czas trwania obozu stypendyści z danej wspólnoty prowadzili długie rozmowy i nabywali cenną wiedzę.

Kolejnym ważnym elementem były konferencje o tym, dlaczego warto być posłusznym Bogu, jak postępować, gdy popełni się błąd oraz jak podejmować dobre decyzje. Głoszącymi byli ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Łukasz Nycz, ks. Paweł Walkiewicz oraz s. Anna Maciejewska i s. Magdalena Kaźmierczak. Stypendyści pracowali też w grupach dzielenia oraz indywidualnie, gdzie zastanawiali się nad znaczeniem wspólnoty czy obrazem Boga, jaki mają.

Nieodłącznym elementem każdego dnia była modlitwa oraz Msza św. Był też czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź. Stypendyści zostali również oprowadzeni po Opolu, dodatkową atrakcją były trwające wtedy przygotowania do Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Nie zabrakło również zabawy. Były wieczorne tańce na sali gimnastycznej oraz tzw. „kolędowanie”, czyli wspólne śpiewanie przy instrumentach, które przywieźli stypendyści. Na koniec obozu wszyscy zatańczyli poloneza, którego tegoroczni maturzyści nie mieli szansy zatańczyć tradycyjnie 100 dni przed maturą.

Swoją obecnością na całym obozie stypendystów zaszczycili o. Ditrick Sanga oraz kl. Michael Mille z Tanzanii. Swoimi barwnymi opowieściami zabrali młodzież w podróż Afryce, przybliżyli im tematykę misji oraz wspólnoty Misjonarzach Matki Bożej Pocieszenia. Maturzyści mieli też okazję nauczyć się śpiewać w języku suahili.

Wizytę stypendystom złożyli również ks. Bartosz Mitkiewicz – duszpasterz wrocławskiej wspólnoty akademickiej FDNT oraz ks. Krzysztof Matysek – koordynator FDNT diecezji opolskiej. Księża ci przywieźli ze sobą kołocza, czyli tradycyjny śląski przysmak.

Obóz przyniósł dobre owoce w postaci nawiązanych relacji oraz zdobytej cennej wiedzy, co pozwoli nowym studentom owocnie przeżyć czas, który nadchodzi w ich życiu.

Mateusz Ogorzałek

GALERIA ZDJĘĆ