Kto ma być święty w Kościele? My, bo Kościół to...

Na to pytanie i wiele innych szukali odpowiedzi Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zgromadzeni na wakacyjnym obozie w Dąbrowicy koło Lublina. Świadomość misji i swojego miejsca w Kościele to tematy, które podejmowali i rozważali w czasie tegorocznych rekolekcji.

Uczniowie z czterech diecezji: lubelskiej, siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej i sandomierskiej  zjechali się do Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej w niedzielę 24 lipca. Dzień wcześniej przybyła ekipa wychowawców, wolontariuszy muzycznych i medycznych oraz duszpasterzy na czele
z kierownikiem s. Ewą Pawlicką, USJK.

Pierwszego dnia obozu, kiedy wszyscy uczestnicy zgłosili swoje przybycie i zostali zakwaterowani, podczas spotkania organizacyjnego, przedstawiona została kadra obozu,  następnie młodzież udała się na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Po kolacji stypendyści uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył br. Rafał Sońta OFM Cap. Wieczór był zarezerwowany na zabawy i gry integracyjne, które pomogły w przełamaniu tzw. pierwszych lodów.

Kolejny dzień obozu stypendyści rozpoczęli Eucharystią w Kościele Parafialnym w Dąbrowicy, który dzięki życzliwości Proboszcza ks. Waldemara Głusiec, był dostępny dla obozowiczów o każdej porze dnia i nocy. Poranną konferencje wygłosił br. Rafał Sońta, który przybliżył słuchaczom temat świętości Kościoła. Kolejnymi punktami dnia były spotkania w grupach oraz nauka śpiewu. Po obiedzie cała grupa wyruszyła do Lublina, by tam zwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej. Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania,  były dopełnieniem tego bogatego dnia.

Wtorek był dla stypendystów również dniem wielu wrażeń. Przed południem, dla uczestników konferencje wygłosił diakon Patryk Korcz, nakreślając w niej role i miejsce osób świeckich w Kościele. Tego dnia odwiedził stypendystów bp Adam Bab,  biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, który przewodniczył Eucharystii. W radosnej atmosferze przebiegło spotkanie z biskupem, który odpowiedział na wszystkie pytania przygotowane przez uczestników obozu. Po południu młodzież wyruszyła do Katedry Lubelskiej, w której modlili się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, oglądali eksponaty w skarbcu i sprawdzali w jaki sposób usłyszeć szept w Kaplicy Akustycznej. Wieczorem wszyscy zebrali się na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie  oraz  wytężali swoje umysły podczas rozwiązywania zadań w grze terenowej.

Ostatni dzień obozu rozpoczął się dość nietypowo – Mszą Świętą o północy. Stąd też poranek zaczął się nieco później. Nie zabrakło jednak czasu na spotkania w grupach czy konferencję, którą wygłosił kleryk Marcin Dębowski. Podsumowanie, podziękowania i pakowanie wypełniły czas do obiadu, który był ostatnim punktem tegorocznego obozu w Dąbrowicy.

s. Florentyna Szostak CSSF

GALERIA ZDJĘĆ