„Jestem w Kościele”- obóz uczniów FDNT w Popowie

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji: warszawskiej, warszawsko-praskiej, łódzkiej oraz łowickiej odbyli czterodniowe rekolekcje pod hasłem: „Jestem w Kościele”. Kadra wychowawców powitała stypendystów w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Popowo-Letnisko.

Pierwszego dnia, po przyjeździe oraz zakwaterowaniu wszystkich uczestników rekolekcji odbyła się praca w grupach – miała ona na celu zapoznanie podopiecznych z wychowawcami. Następnie wszyscy uczestnicy obozu udali się na powitalną Mszę Świętą, którą odprawił ks. Paweł Walkiewicz. Po Mszy Świętej stypendystom został przedstawiony plan rekolekcji przez s. Tomirę Brzezińską – kierownik obozu w Popowie. Wieczór stypendyści spędzili na pogodnym wieczorku poprowadzonym przez s. Paulinę Jankowską.

Kolejny dzień stypendyści rozpoczęli od Jutrzni oraz kwadransa z św. Janem Pawłem II. Następnie udali się na konferencję poprowadzoną przez ks. Pawła Walkiewicza. Podczas konferencji została podjęta próba wyjaśnienia roli Kościoła w umacnianiu wiary wśród młodych ludzi. Do stypendystów przybył ks. Michał Stachera – koordynator diecezji warszawsko-praskiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który towarzyszył stypendystom do końca dnia, również podczas Eucharystii. Po obiedzie odbyły się „Igrzyska Olimpijskie Obozu w Popowie”. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją zręczność, siłę oraz wiedzę w różnych konkurencjach. Po zakończeniu konkurencji sportowych odbyło się podsumowanie oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Wieczorem wszyscy uczestnicy rekolekcji zgromadzili się w kaplicy, gdzie kadra wychowawców poprowadziła Adorację Najświętszego Sakramentu. Stypendyści zakończyli dzień spotkaniem w grupach.

Trzeci dzień rekolekcji dla stypendystów rozpoczął się wcześnie – Jutrznią oraz kwadransem z św. Janem Pawłem II. Zaraz po śniadaniu cały obóz wyruszył w drogę, aby uczestniczyć w spływie kajakowym rzeką Narew. Dzięki wytrwałości oraz determinacji wszyscy uczestnicy ukończyli trasę. Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Pułtuska. Stypendyści widzieli: Pojezuickie Piwnice Magazynowe we Wzgórzu Abrahama, najdłuższy rynek w Europie, a chętni mogli podziwiać panoramę miasta z wieży widokowej Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Po powrocie ks. Paweł Walkiewicz odprawił Msze Świętą, po której stypendyści udali się na pracę w grupach. Ostatni wieczór obozu w Popowie upłynął na prezentacji grup za pomocą plakatów, piosenek, wierszy oraz odgrywanych scenek.

Ostatni dzień rekolekcji stypendyści rozpoczęli Mszą Świętą poprowadzoną przez ks. Pawła Walkiewicza. Po śniadaniu, odbyła się ostatnia konferencja, która dotyczyła różnorodności talentów otrzymanych od Boga oraz miejsca młodych ludzi w Kościele. Następnie stypendyści podjęli pracę w grupach wraz z wychowawcami, gdzie dzielili się przeżyciami z pobytu na obozie. Na podsumowującym cały obóz spotkaniu poprowadzonym przez s. Tomirę Brzezińską oraz ks. Pawła Walkiewicza nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Kącik Czystości”, wręczenie nagród i podziękowań oraz podsumowanie obozu. Po obiedzie wszyscy żegnając się pojechali do domów.

Obóz stypendystów-uczniów w Popowie był radosnym, pełnym nowych przeżyć i doświadczeń okresem obfitującym w nowe znajomości. Stypendyści zabrali ze sobą wspomnienia oraz wskazówki, które wskażą im właściwą drogę w dorosłym życiu.

Beata Gradowska

GALERIA ZDJĘĆ