Obóz uczniów ,,Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Rychwałdzie

Na wakacyjny obóz ,,Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia” przybyli stypendyści z diecezji bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej,  płockiej i opolskiej. Kadra wychowawców czekała na stypendystów w Franciszkańskim Domu Formacyjnym w Rychwałdzie. Hasło tegorocznych czterodniowych rekolekcji brzmiało: „Jestem w Kościele”.

Dzień pierwszy rozpoczął się zabawą integracyjną, która miała na celu wzajemne zapoznanie się uczestników i kadry. Następnie stypendyści podjęli pracę w grupach w których zmierzyli się z pytaniem czym dla nich jest Kościół. Po kolacji wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. Łukasz Nycz, wicedyrektor Biura Fundacji  ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. formacji stypendystów. Na koniec dnia młodzież  spotkała się na pogodnym wieczorku gdzie tańczyli i prezentowali swoje prace w formie plakatów. Prezentujący szczególnie podkreślili, że Kościół to czas budowania relacji z Bogiem, wspólnota ludzi oraz miejsce gdzie mogą wzrastać duchowo.

Kolejny dzień obozu stypendyści rozpoczęli Jutrznią oraz kwadransem z św. Janem Pawłem II. Mieli okazję pochylić się nad tematem świętości Kościoła. Kolejnym punktem była rozmowa dziennikarza diecezji bielsko-żywieckiej, który rozmawiał z S. Marią Almą Woźniak CR, ks. Łukaszem Nyczem i stypendystkami: Emilią oraz Zuzanną. S. M. Alma CR przybliżyła dalszy plan obozu i opisał kim jest typowy stypendysta. Ks. Łukasz przybliżył tegoroczną tematykę obozów, która była odpowiedzią na zmniejszającą się liczbę obecności młodych w Kościele i na katechezie. Miała ona na celu  umocnić w wierze młodych stypendystów i pomóc w dawaniu świadectwa wiary w świecie. Zuzanna podkreśliła jak ważna w jej życiu była wiara przekazywana z pokolenia na pokolenie, natomiast Emilia wyraziła swoje pragnienie przynależności do wspólnoty bliskich jej ludzi.

Do stypendystów przybył  także biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger wraz z ks. Włodzimierzem Caputą, formatorem stypendystów. Wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, której przewodniczył ksiądz biskup w koncelebrze z ks. Łukaszem i ks. Włodzimierzem. W wygłoszonej homilii podkreślił, że Kościół nie może być atrakcyjny dla świata lecz ma być przede wszystkim Chrystusowy, czyli głosić Ewangelię. Powinien pokładać nadzieje i ufność w Bogu, mimo że czasem wierni czują się rozczarowani czy po ludzku zniechęceni. W następnym punkcie programu stypendyści mieli okazję zadawać biskupowi pytania. Zainteresowani byli szczególnie wspomnieniami ze spotkań z św. Janem Pawłem II. Całość spotkania uwieńczył wspólny obiad. Popołudniu odbyły się zawody sportowe w których poszczególne grupy rywalizowały między sobą a na koniec otrzymały słodkie nagrody. Wieczorem stypendyści spotkali się na adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie mieli również okazję skorzystać z sakramentu pojednania.

Trzeciego dnia uczniowie wyruszyli autokarem w stronę góry Żar. Na górę wjechali kolejką podziwiając rozległą panoramę. Następnie udali się do klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach. Ks. Łukasz Nycz przewodniczył Eucharystii, która miała miejsce w kaplicy Sióstr. W homilii poruszył temat dnia: „Jakie jest moje miejsce w Kościele?” i powiedział jak cenne jest odkrycie swojego powołania. Po muzeum Matek Założycielek w klasztorze oprowadziła młodzież S. M. Sylwia Bekus, przybliżając im historię powstania zgromadzenia. Dzień zakończył się wspólnym grillowaniem w ogrodzie.

Ostatniego dnia obozu stypendyści uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii. Wysłuchali kazania ks. Łukasza Nycza, który podkreślił jak ważna jest różnorodność talentów i zdolności, które otrzymali od Boga. Dzięki przeróżnym zadaniom jakie podejmują w Kościele mogą wzajemnie się wspierać i sobie pomagać. Na podsumowującym cały obóz spotkaniu stypendyści dzielili się przeżyciami z pobytu na obozie ,,Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po obiedzie wszyscy żegnając się pojechali do domów.

s. Paulina Sroka

GALERIA ZDJĘĆ