Młodzi przed kanonizacją

W poniedziałek, 7 kwietnia w Kurii Diecezji Toruńskiej odbyło się spotkanie młodych z ks. biskupem Andrzejem Suskim. Młodzi zgromadzeni reprezentowali trzy grupy. Najliczniej zebraną wspólnotę toruńską stypendystów  Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” z duszpasterzem ks. prałatem Danielem Adamowiczem, grupę studentów Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej oraz podopiecznych ks. Artura Szymczyka „Wspólnotę Ojca Pio”. Na spotkaniu obecni byli również ks. Dariusz Kowalczyk pełniący funkcję członka zarządu Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz sekretarz ks. biskupa ks. Wojciech Niedźwiecki.

Grono młodych ludzi zebrało się aby przekazać ks. biskupowi lampion z Kanonizacyjną Iskrą Bożego Miłosierdzia. Tematem przewodnim stało się hasło: Moje osobiste doświadczenie Jana Pawła II. Celem spotkania było przybliżenie osoby bł. Jana Pawła II. Ksiądz biskup podzielił się refleksjami i anegdotami ze spotkań z błogosławionym papieżem. Mówił o oddziaływaniu Jana Pawła II na prostych ludzi, na życie codzienne każdego człowieka. Ks. Biskup przypomniał, że słowa papieża, choć wypowiedziane w przeszłości są bardzo aktualne dziś i będą aktualne w przyszłości, gdyż Jan Paweł II był człowiekiem zasad. Mówił do młodych, a mówił bo kochał i wymagał. Był człowiekiem, który nie znał lęku, nie bał się drugiego człowieka nawet po zamachu na Placu Św. Piotra.

W spotkaniach z Ojcem Świętym, ks. biskup zapamiętał, że Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy i wielkiego formatu wiary. Często odmawiał różaniec, codziennie drogę krzyżową, z ogromnym skupieniem nawet w chorobie zawsze skupiony przeżywał moment Eucharystii.

Najlepszym i najczęściej odwiedzanym przez papieża miejscem była kaplica.

Biskup Suski zaznaczył również, że papież był przede wszystkim wielkim patriotą. Bardzo kochał Polskę, nigdy nie wstydził się polskości i zawsze utożsamiał się ze swoim narodem. Ponadto jednak nigdy też nie wstydził się swojej choroby i słabości.

Drugim bardzo ważnym tematem poruszanym na spotkaniu były przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 roku. Ks. biskup wskazał, że potrzeba dziś wolontariuszy, czyli osób ofiarnych, które poświęcą swój czas i serce dla zachowania dziedzictwa, które pozostawił po sobie bł. Jan Paweł II.

Należy przy tym wskazać na trzy podstawowe cele Światowych Dni Młodzieży. Po pierwsze zrealizowanie Światowych Dni Młodzieży,  po drugie przeżycie przygotowań w duchu hasła ŚDM: „ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Po trzecie, bardzo istotne z punktu widzenia organizacyjnego było poddanie się refleksji nad tym w jaki sposób mogę pomóc w przygotowaniach, tzn. zachęcenie do wolontariatu.

Już dziś trzeba wiedzieć, że Światowe Dni Młodzieży to ogromne przedsięwzięcie, do którego należy się należycie przygotować.

Karolina Umińska

Wspólnota toruńska