Msza św. w intencji Darczyńców Fundacji w ŚOB w Warszawie

,,Totus tuus. To są słowa, które ustanowił dewizą swojego życia. (…) Te słowa towarzyszyły mu przez cały jego pontyfikat. I także dzisiaj, on Święty woła do nas, tymi właśnie słowami ,,Chciej także ty powiedzieć: Cały Twój” – przytoczył słowa Jana Pawła II, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i Przewodniczący Rady Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” podczas kazania w Świątyni Opatrzności Bożej. Msza została odprawiona w intencji Darczyńców Fundacji. 

,,Za kilka dni, 16 października wszyscy będziemy wspominać dzień i dziękować Panu Bogu za to, co się wydarzyło 42 lata temu, a czego doświadczyliśmy już na placu św. Piotra w Rzymie.” – rozpoczął tymi słowami swoje kazanie kard. Nycz. Przypomniał, iż pontyfikat Karola Wojtyły rozpoczynał się w czasach dla Polski trudnych, usytuowanej ,,po niełatwej stronie podzielonej Europy”. Wskazuje, iż wypowiedziane wówczas słowa ,,Nie lękajcie się” dla tęskniącymi za wolnością, pragnącymi wyzwolenia ojczyzny rodakami ,,ożywiły jeszcze bardziej nadzieje i wzmocniły oczekiwania”. Stwierdził, iż 26 letni pontyfikat Jana Pawła II był spełnieniem tej wielkiej nadziei w sercach Polaków. 

,,Nie sposób inaczej pojąć, zrozumieć tego wszystkiego co wydarzyło się w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych bez zwrócenia się ku Bożej Opatrzności.” Kardynał Kazimierz Nycz wskazuje, iż często ,,kręte ścieżki” życia, wynikające z naszego ludzkiego buntu, wypowiedzianego ,,nie” wobec Bożych planów, nie sprawiają, iż Bóg przestaje kierować naszą drogą. 

Postawa Jana Pawła II ma być odpowiedzią na nasze słabości, gdyż ,,daje on nam przykład zawierzenia Panu Bogu”. „Cały Twój Panie Boże wszechmogący, cały Twój Kościele święty, cały twój, Maryjo” – tymi słowami Wielkiego Polaka, kard. Nycz zachęcił do naśladowaniu postawy polskiego papieża.

Czy po 15 latach od śmierci Jana Pawła II jesteśmy tak samo entuzjastyczni w przyjmowaniu zaproszenia na Eucharystię, jak za jego życia? – zapytał kardynał.

Zaznaczył, iż w współczesnej ,,trudnej, ludzkiej sytuacji” nasza wytrwałość w wierze jest poddana próbie lecz również nasze pragnienie umocnienia słowem, Bożą łaską jest większe niż przed czasami pandemii. W czasach gdy ,,poddane próbie są nasze więzy społeczne, nasza miłość bliźniego, nasza wytrwałość, nasza cierpliwość” kard. Nycz wskazuje na wciąż żywe słowa Jana Pawła II. Tak samo gdy Jan Paweł II wypowiedział po raz pierwszy ,,Nie lękajcie się” tak i dziś są one aktualne, by wybrzmiały szczerze w sercach Polaków. ,,To jest nasza próba umiłowania Eucharystii”. – stwierdził kard. Nycz. 

Na koniec kazania prosił, by oprócz ,,wszystkich wymiarów promocji nauczania Jana Pawła II”, wspierać budowanie ,,żywego pomnika Jana Pawła II” prowadzonego przez Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. ,,Tym pomnikiem jest wielki, jak na skalę naszej ojczyzny program stypendialny”. Kardynał Nycz zaznaczył, w kontekście zbierających datki stypendystów i wolontariuszy, iż jest to służba wobec ,,niezwykle słusznej sprawy”, która pozwala tysiącom młodych ludzi uczyć się w dobrych szkołach średnich i na dobrych uczelniach. Zachęcił by naśladując Jana Pawła II, ,,dawali” siebie, poprzez poświęcenie swojego czasu, pracy ale również pieniędzy, kierując się przykazaniami miłości wobec Boga i bliźniego. 

,,Czas jest niewątpliwie trudniejszy ale tym bardziej nie zwolnijmy budowania tego żywego pomnika JP II, który trwa 20 lat. Byśmy potrafili serca otworzyć szeroko na wolontariuszy, których spotkamy przed kościołami w całej Polsce.” – zachęcił na koniec swojego kazania kard. Kazimierz Nycz. 

Pod koniec Mszy św. swoje świadectwo przedstawiła Natalia Serwin – jedna ze stypendystek Fundacji. Za oprawę muzyczną odpowiadał ,,Chór i Orkiestra FDNT” złożona stypendystów Fundacji.

Krystian Piecychna