Msza św. w Krakowie pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza

Jednym z punktów centralnych obchodów XX Dnia Papieskiego pod hasłem ”Totus Tuus” była uroczysta Msza św. w Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie. Celebrował ją kard. Stanisław Dziwisz – kiedyś osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II.

W Eucharystii uczestniczyli też ks. Łukasz Nycz – koordynator ds. formacji stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz ks. Tomasz Szopa – kustosz w Sanktuarium Jana Pawła II. Na Mszy św. byli obecni także stypendyści Fundacji ze wspólnoty krakowskiej.

W swojej homilii kardynał Dziwisz nawiązywał do życia Jana Pawła II w kontekście niedzielnej Ewangelii. Jezus mówił w niej o tych, którzy na zaproszenie króla odpowiadają agresją. Podobnie przez wieki prześladowaniem odpowiadano na wiarę i miłość chrześcijan. Duchowny zauważył, że Karol Wojtyła także stanął przed takim wyzwaniem, na które odpowiedział wiarą i Służbą Bogu – Królowi Uczty.

Kardynał Dziwisz podkreślił, że szczęśliwie się stało, iż przed 20-stu laty – jeszcze za życia Patrona całej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaczęto obchodzić Dzień Papieski, a hasłem tegorocznego wydarzenia są słowa z biskupiego zawołania Ojca Świętego – „Totus Tuus” czyli „Cały Twój”. To motto, związane z dojrzałym życiem świętego, wyraża Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata.

Stypendyści zebrani w Bazylice usłyszeli, iż Jan Paweł II „mierzył zawsze wysoko, nie zadowalał się przeciętnością”. Z taką motywacją studenci wyruszyli w najdalsze zakątki Krakowa, aby zebrać fundusze na kontynuację programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której wsparcie jest kluczowe w rozwijaniu talentów i realizacji marzeń u zdolnej, ale niezamożnej młodzieży, a która, mając za patrona Papieża – Polaka, stara się wcielać jego słowa i rady w życie.

Weronika Gieniec, Magdalena Żezała