Msza św. radiowa pod przewodnictwem bpa Michała Janochy

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Świat mu — to proch!

W  niedzielę 11 października biskup Michał Janocha wspomniał słowa wieszcza narodowego na Mszy świętej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie z okazji XX Dnia Papieskiego. Dzień ten jest szczególnym wydarzeniem dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W dniu 11 października w całej Polsce zostały odprawione Msze święte w intencji darczyńców, dzięki którym uboga młodzież z małych miejscowości ma szanse realizować swoje marzenia.

W Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu biskup Michał Janocha przedstawił Papieża Polaka jako postać, która zmieniła bieg historii, jednocześnie będąc zapowiadanym kontynuatorem dorobku religijnego Polski przepowiedzianym między innymi przez Juliusza Słowackiego.

Biskup w czasie homilii cytował słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas Mszy na krakowskich Błoniach w 1979 roku:

Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć „nie”? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale — pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.

Na końcu Mszy świętej jedna ze stypendystek Fundacji Kinga Rynkowska wygłosiła swoje świadectwo, w którym podkreśliła rolę Dzieła w swoim życiu: Najważniejsze co chcę powiedzieć, to DZIĘKUJĘ!

Mateusz Borządek