„TOTUS TUUS – Królowej Anielskiej śpiewajmy” – Koncert Galowy XX...

Przeprowadzanej podczas XX Dnia Papieskiego zbiórce na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży towarzysza liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne. Jednym z nich jest Koncert Galowy Dnia Papieskiego.

Tegoroczny Koncert Galowy nosi tytuł „TOTUS TUUS – Królowej Anielskiej śpiewajmy”. Jego osnową są największe hymny i pieśni maryjne chrześcijaństwa tradycji wschodu i zachodu. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka, Kasia Moś, Olga Szomańska, Igor Herbut oraz artyści z Grecji, Armenii i Kuby.

Koncert odbył się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w zespole klasztornym kamedułów na Bielanach. Nagranie dostępne jest w serwisie VOD TVP (LINK).