Na Placu Św. Piotra

Ogłoszenie świętości bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII rozpoczęło się Mszą św. o godz. 10.00 na Placu św. Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia. W Eucharystii wziął udział papież senior Benedykt XVI, który 01 maja 2011 roku beatyfikował papieża Polaka.

 Przeżywałem tę uroczystość razem z byłym stypendystą Fundacji Łukaszem i wspólnymi znajomymi z Polski jak i z zagranicy na Placu św. Piotra. W tłumie działy się rzeczy niezwykłe, mimo ścisku, zmęczenia słychać było śpiewy, czuć było więź i obopólna serdeczność. Czuwaliśmy w kościele Santo Spirito, tuż przy Bazylice św. Piotra, który jest miejscem kultu Miłosierdzia Bożego. Znajdują się w nim ołtarze z relikwiami św. Jana Pawła II oraz św. Faustyny Kowalskiej.

Na uroczystość przybyło prawie 2 miliony pielgrzymów i ponad 100 zagranicznych delegacji. Ilość Polaków szacuje się na ponad 500 tys. osób.

– Jan XXIII i Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa i poddania się działalności Ducha świętego. Złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia – powiedział w homilii papież Franciszek.

O Janie XXIII powiedział: – Zwołując Sobór okazał posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowadzony przez Ducha.

Jana Pawła II nazwał „Papieżem rodziny”.Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera.

Dzień później, w poniedziałek 28 kwietnia na Placu św. Piotra odbyła się Msza św. dziękczynna za kanonizację bł. Jana Pawła II.  Przewodniczył jej kard. Angelo Comastri, archiprezbiter bazyliki św. Piotra. W swojej homilii powiedział, że św. Jan Paweł II był obrońcą rodziny, życia i pokoju.

Wśród obecnych pielgrzymów panowała atmosfera radości i wdzięczności. Młodzież z Polski dała piękne świadectwo swoją wysoką frekwencją. Młodzi odpowiedzieli na słowa Jana Pawła II wypowiedziane w chwili śmierci:  Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie. Należeli do nich również absolwenci Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, nazywanej żywym pomnikiem Jana Pawła II.

Wielu komentatorów zauważyło, że wyniesienie na ołtarze błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II było wydarzeniem niezwykłym. 

Niezwykłe było moje spotkanie na Placu św. Piotra pielgrzymów ze wspólnego wyjazdu jak i ks. Jana z Warszawy, którego również przypadkiem spotkałem na beatyfikacji trzy lata temu. Po latach „nie widzenia się” kanonizacja w Rzymie połączyła nasze drogi. Takich cudownych spotkań było kilka. Pięknym momentem były przypadkowe spotkania ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z jednym z nich, Dawidem, spotkałem się ponownie na dziękczynnym koncercie w bazylice Matki Bożej Większej w poniedziałek, 28 kwietnia wieczorem, po tym jak przekazałem mu na pl. św. Piotra zaproszenie. Po samym koncercie udało mi się spotkać z Szymonem oraz Michałem. Kanonizacja połączyła nas w tym szczególnym miejscu, kiedy wcześniej w Polsce do takiego spotkania nie doszło. Było to piękne świadectwa i błogosławieństwa kanonizacji.

Cały czas żyję opromieniony radością kanonizacji. Było to niezwykłe jak i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Możemy powiedzieć, że kanonizacyjna „niedziela czterech papieży” łączyła skończoność z nieskończonym w dniu Miłosierdzia Bożego, które stało się wykładnikiem pontyfikatu papieża Polaka. Uroczystość wyniesienia na ołtarze bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII była szczególnie bliska Polakom. Świętym został papież, który przez ponad ćwierć wieku starał się prowadzić rodaków w drodze do wieczności i świętości dnia codziennego i podkreślał, że stać na nią każdego z nas. Polska była dla Jana Pawła II ojczyzną- matką o której wolność polityczną, wyzwolenie i dobro zabiegał tak wytrwale do końca.

Trwajmy więc w okresie dziękczynienia po kanonizacji naszego rodaka, papieża Jana Pawła II do którego uciekamy się z naszymi troskami i codziennymi zmartwieniami.

 

Radosław Janica

Absolwent Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Członek Stowarzyszenia Absolwentów „Dzieło”