Nagrody TOTUS TUUS 2018 zostały wręczone!

13 października na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody TOTUS TUUS 2018. 

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2018 w kategorii „Promocja godności człowieka” została przyznana Stowarzyszeniu „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” za stworzenie wspólnoty hospicyjnej, służenie z miłością, niesienie pomocy medycznej i duchowej, chorym oraz ich rodzinom.

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2018 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” została przyznana Panu Ryszardowi Perytowi za koncepcję «teatru partytury» – sztuki, w której melos służy logosowi, a jej celem jest towarzyszenie człowiekowi w drodze do jego ostatecznego przeznaczenia: życia wiecznego «u-Boga».

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2018 w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” została przyznana Ojcu Profesorowi Jarosławowi Kupczakowi OP za wybitny wkład w rozwój intelektualnego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II na polu naukowym i dydaktycznym.

Laureatem nagrody TOTUS TUUS za rok 2018 w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka” została Katolicka Agencja Informacyjna w 25-lecie istnienia, za wprowadzanie z sukcesem do obiegu medialnego wiarygodnej informacji na temat życia Kościoła i jego stanowiska w ważnych kwestiach doktrynalnych i społecznych.

Specjalna Nagroda TOTUS TUUS za rok 2018 w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” została przyznana Pani Hannie Suchockiej za systemowe i skuteczne budowanie relacji Państwa Polskiego ze Stolicą Apostolską, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad Konkordatem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

Zdjęcia z gali można znaleźć tutaj