Nagrody TOTUS TUUS 2019 przyznane

Wraz z XIX Dniem Papieskim nadszedł także czas rozdania nagród TOTUS TUUS, nazywanych “Katolickimi Noblami”. Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu zostały wręczone podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodzono osoby oraz instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do szerzenia nauczania św. Jana Pawła II.  

Uroczystość rozpoczął występ kwartetu saksofonowego “The Whoop Group” – absolwentów Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Następnie zgromadzonych powitał dyrektor Zamku Królewskiego, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”  nagrodę otrzymał Piotr Pałka, kompozytor muzyki sakralnej oraz dyrygent z Krakowa, który tworzy muzykę w duchu chrześcijańskich wartości.

Nagroda  w kategorii „Promocja godności człowieka” została przyznana Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, za niesienie miłości Boga i bliźniego oraz pomocy tym, którzy sami nie potrafią sobie pomóc.

Nominowane w tej kategorii były też Elżbieta Orzechowska – wieloletnia nauczycielka historii oraz autorka historycznych artykułów naukowych i książek oraz Marika Pik – katechetka i liderka wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Pójdź za mną” przy kościele Wszystkich Świętych w Warszawie.

W kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” laureatem zostało Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, które pozwala najmłodszym na spotkanie z wartościami głoszonymi przez Papieża Polaka. Nagrodę odebrał dyrektor wydawnictwa – ks. Andrzej Mulka.

Druga nominacja w tej kategorii została przyznana dla inicjatywy krakowskiego środowiska akademickiego pod nazwą: „Dni Jana Pawła II”, która od kilkunastu lat przybliża ludziom dziedzictwo naukowe Karola Wojtyły.

Trzecim nominowanym było Towarzystwo Uniwersyteckie “Fides et Ratio”, które działa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i szerzy ideę jedności nauki i wiary. 

Nagrodę w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka” otrzymała Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia, za wspieranie inicjatyw dobroczynnych oraz szerzenie kultury i wartości chrześcijańskich.

Nominowany w tej kategorii był również Program Redakcji Katolickiej TVP „Między ziemią a niebem” – magazyn, dzięki któremu wierni otrzymują najnowsze wiadomości z życia Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie.

Przyznano także Specjalną Nagrodę TOTUS TUUS za rok 2019. Otrzymał ją ks. prof. Michał Heller – teolog oraz kosmolog, który wciela w życie słowa Jana Pawła II, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Uroczystość poprowadzili  Paulina Guzik i Grzegorz Miśtal – dziennikarze TVP. Galę uświetniły występy artystów – Haliny Mlynkowej, Mateusza Ziółko oraz Anny Karwan. Na zakończenie wystąpiły dzieci z zespołu “Promyczki dobra”.

Izabela Niderla

GALERIA ZDJĘĆ