Nagrody TOTUS TUUS 2020 przyznane!

Jednym z elementów obchodów Dnia Papieskiego jest Gala Nagród TOTUS TUUS. Tzw. „Katolickie Noble” przekazywane są osobom głęboko zaangażowanych w promocję nauczania św. Jana Pawła II bądź też przyczyniającym się do obrony godności człowieka realizując wezwanie Karola Wojtyły. Statuetki anioła autorstwa Wincentego Kuźmy rozdawane są w czterech kategoriach tematycznych oraz kategorii specjalnej.

Uroczysta Gala Nagród TOTUS TUUS 2020 tradycyjnie odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Z powodu obostrzeń epidemiologicznych na sali obecnych mogło być jedynie kilkadziesiąt osób, a nie ok. trzystu – jak miało to miejsce w poprzednich latach. Uroczystość była transmitowana w TVP 2.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagrodzone zostały siostry Dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki za heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa. Niedługo przed Wielkanocą wirusem zaraziło się 49 osób w DPS w Bochni, wśród nich 16 pracowników, wobec czego Dom w niedużym odstępie czasu utracił personel. W Wielki Piątek osiem Sióstr Dominikanek z Domów Zakonnych w Krakowie, Białej Niżnej i Króżlowej ofiarowało swą pomoc odpowiadając na potrzeby bocheńskiego DPS-u, zaś w Wielką Sobotę inicjatywę taką podjął również ks. Piotr Dydo-Rożniecki – misjonarz z Kazachstanu, z diecezji tarnowskiej. Pomoc okazana chorym wiążąca się z narażeniem własnego zdrowia i życia odwzorowuje postawę „miłości bliźniego”, która realizuje „wyobraźnię miłości” wg św. Jana Pawła II.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskie” uhonorowany został pan Kazimierz Gustaw Zemła za znakomite rzeźby tworzone ad majorem Dei gloriam, które łączą sferę sacrum z doskonałym warsztatem rzeźbiarskim. Ukończył studia na ASP w Warszawie. Do 2002 r. wykładał na wydziale rzeźby tej uczelni. Do jego dzieł należą pomniki m.in. Powstańców Śląskich, Polegli Niepokonani, Czynu Polaków, Dekalogu, Ernesta Malinowskiego, Bitwy o Monte Cassino, Henryka Sienkiewicza, a także kompozycje rzeźbiarskie: zespół 40 rzeźb sakralnych wykonanych dla kościoła w Mistrzejowicach. Artysta uważa te rzeźby za najważniejsze osiągnięcie artystyczne oraz podsumowanie swojej drogi twórczej. Od czasu wykonania wymienionych rzeźb tematyka sakralna staje się osią jego twórczości.

Z kolei w kategorii „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” wyróżniony został pan Grzegorz Górny za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II podejmującą problemy, wyzwania oraz nadzieje współczesnego Kościoła i świata. Jest autorem wielu filmów dokumentalnych i audycji radiowych. Jako pisarz, publicysta czy dziennikarz współtworzył legendarną „Frondę”, kwartalnik będący symbolem ożywienia religijnego młodego pokolenia w latach 90.

Nagrodę w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. Bpa Jana Chrapka” otrzymały osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrz-parafialnych podczas pandemii koronawirusa. W obliczu zagrożenia i konieczności izolacji kapłani i liderzy wspólnot parafialnych w krótkim czasie zorganizowali transmisje Mszy świętych i nabożeństw. W trybie online przeprowadzono również wiele rekolekcji, rozważań Pisma Świętego, spotkań grup modlitewnych itp.

Nagrodę specjalną w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznała ojcu prof. Jackowi Salijowi OP za całokształt dorobku naukowego, nieoceniony wkład w formowanie katolickich elit oraz pomoc osobom prześladowanym.

Gala Nagród TOTUS TUUS 2020 rozpoczęła obchody centralne XX Dnia Papieskiego. 11 października w dniu pamięci o św. Jania Pawle II prowadzona będzie zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.

PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ

Izabela Lengiewicz