Stypendystka Fundacji Konsultorem Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

W poniedziałek 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Konsultorem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży została Małgorzata Łuczak. Nasza stypendystka związana jest z Fundacją już od 2012 roku. Obecnie studiuje dwa kierunki: Prawo oraz Prawo Kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak sama mówi: „Nominację na konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży postrzegam jako misję, w której będą mi towarzyszyły słowa św. Jana Pawła II:” Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą i miłością. Młodość, prawda i miłość: to się musi spotkać”. Ufam, że powierzone mi zadanie wypełnię z należytą starannością i oddaniem.”

Gratulujemy wyboru i polecamy Małgorzatę modlitwie!

Monika Wójcik