Wielkopostny Dzień Skupienia w Gdańsku

19 marca w Duszpasterstwie Akademickim „Na Czarnej” w Gdańsku Wrzeszczu stypendyści-studenci Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Trójmiasta spotkali się na wielkopostnym dniu skupienia.

Przed duchową częścią spotkania osoby odpowiedzialne za kształt lokalnego XXII Dnia Papieskiego wprowadziły członków wspólnoty w swoje plany. Był to czas intensywnej, twórczej dyskusji, która rozbudziła w stypendystach „fundacyjnego ducha” i chęć do działania.

Po panelu organizacyjnym wszyscy uczestnicy dnia skupienia zgromadzili się na wspólnej Mszy św., którą odprawił ks. Krzysztof Konkol – duszpasterz wspólnoty. W związku z uroczystością św. Józefa, homilia poświęcona była jego osobie i sposobom, w jakie można go naśladować. Zainspirowała ona stypendystów do zastanowienia się, co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym.

Główną część dnia skupienia stanowiła konferencja duszpasterza, poświęcona Duchowi Świętemu. Ks. Krzysztof poprowadził wspólnotę przez świat ikon prawosławnych związanych z Tą Osobą Boską. Była to okazja nie tylko do zgłębienia sekretu Dnia Pięćdziesiątnicy, siły miłości Ojca i Syna czy wdzięczności za otrzymane dary, ale także do lekcji interpretacji ikon i wielu dyskusji na temat życia duchowego młodych i bieżących problemów społecznych. Stypendystów szczególnie zainspirowały wątki otwartości na Boga i bliźniego, a także darów, które daje Duch Święty nawet wtedy, gdy zapominamy o Jego nieustannym działaniu.

Po owocnym czasie dzielenia stypendyści uczestniczyli w cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. Nastrój stworzony w kaplicy duszpasterstwa pozwalał skupić się na refleksji i zakończyć dzień osobistym zbliżeniem do Boga.

Karolina Kuryło

GALERIA ZDJĘĆ