Nowi studenci na Górnym Śląsku – spotkanie maturzystów w Katowicach

W poniedziałek, 14. września, odbyło się pierwsze spotkanie z maturzystami, którzy rozpoczynają studia w śląskich miastach: Katowicach, Gliwicach, Zabrzu i Częstochowie. Odbyło się ono w formie zdalnej.

Na początku grupa starała się lepiej poznać poprzez przybliżenie kilku faktów o sobie. Następnie omówione zostało dotychczasowe funkcjonowanie wspólnoty katowickich stypendystów Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a także plany na październik. Nowi studenci zostali zapoznani w szczególności z harmonogramem i sposobem obchodzenia XX Dnia Papieskiego. Pomysły na te Święto spotkały się z aprobatą, pojawiły się również pierwsze deklaracje ze strony maturzystów dotyczące ich zaangażowania.

Pierwsze spotkanie w tradycyjnej formie, na żywo, miało miejsce 3. października w Katowicach. Spotkanie zainaugurowała Msza święta w kaplicy przy Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (tzw. Mariackim). Sprawował ją duszpasterz katowickiej wspólnoty – ks. dr Robert Kaczmarek. Następnie stypendyści udali się do salki przykościelnej, gdzie nowi studenci zapoznali się z pozostałymi członkami wspólnoty. Po części integracyjnej, przedstawiony został plan działań na rozpoczęty rok akademicki. Kolejno pierwszoroczniacy udali się w kierunku katowickiej archikatedry pw. Chrystusa Króla oraz budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, którego historię przybliżył duszpasterz wspólnoty. W międzyczasie zjedli wspólny posiłek.

Po południu studenci przeszli na Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, w którym odbywa się spora część działań śląskich stypendystów, a następnie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, gdzie zimą mają miejsce wspólnotowe Msze święte. Następnym punktem programu było zwiedzanie katedry oraz pamiątkowe zdjęcie. Formacyjna część spotkania odbyła się w ,,Kamienicy na rogu” – miejscu spotkań katowickiej wspólnoty. Dotyczyła ona lepszego poznania siebie i pracy nad sobą. Nowi studenci otrzymawszy materiały formacyjne mogli wykazać się umiejętnością pracy w grupie i jednocześnie przełamać się, by na forum zaprezentować swoje zdanie na omawiany temat.

Po wspólnych rozważaniach zakończyło się pierwsze spotkanie grupy. Stypendyści mają nadzieję, że ich kolejne spotkania w październiku oraz w całym roku akademickim będą odbywać się w tradycyjnej formie offline i nie będą musieli wracać przed ekrany, aby spotkać się ze swoim duszpasterzem i znajomymi z Fundacji.

 

Magdalena Ciongwa, Ewa Biolik