Obóz uczniów FDNT w Gnieźnie i spotkanie z Prymasem Polski

Dobiegł końca obóz stypendystów-uczniów FDNT w Gnieźnie. Jego hasłem przewodnim było przypomnienie, że „Jesteśm(y) w Kościele”. Ważnym momentem kończącym rekolekcje była Eucharystia sprawowana przez Prymasa Polski. Abp Wojciech Polak przypomniał młodym jak bardzo ważna jest ich obecność w Kościele, że są nadzieją wspólnoty wierzących.

Obóz stypendystów – uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” odbywał się w dniach 16-19 sierpnia 2022 r. Fundacja każdego roku organizuje rekolekcje dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości objętych programem stypendialnym. Młodzież uczestnicząca w tych rekolekcjach pochodziła z czterech diecezji: gnieźnieńskiej, toruńskiej, kaliskiej oraz poznańskiej. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Jestem w Kościele” i zapraszało młodych do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu kościoła jak również przypominało, że Kościół to każdy z nas i jesteśmy za Niego odpowiedzialni. Młodzi stypendyści na czas obozu zamieszkali w Centrum Formacyjno-Edukacyjnym znajdującym się na terenie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Pierwszy dzień rekolekcji poświęcony był na przyjazd, zakwaterowanie oraz zapoznanie uczestników. Następnego dnia uczestniczy wybrali się do oddalonego o ok. 40 km. Biskupina, aby wraz z przewodnikiem zwiedzić Muzeum Archeologiczne. Dla niektórych z nich ciekawym przeżyciem był przejazd koleją wąskotorową. Była to okazja do wielu rozmów oraz dzielenia się radością. Przed zakończeniem dnia młodzi stypendyści uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu z możliwością skorzystania ze spowiedzi.

Kolejnego dnia po spotkaniach w grupach i dzieleniu się swoimi doświadczeniami wszyscy uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w Bazylice Prymasowskiej. Po niej młodzi mieli okazję zwiedzić Pałac Arcybiskupi oraz spotkać rezydującego w nim abp. Wojciecha Polaka – Prymasa Polski. Podczas wieczornych spotkań integracyjnych nie zabrakło tańca i radości. Była także możliwość zadawania pytań obecnym na rekolekcjach siostrom: s. Joannie Polkowskiej, s. Marii Kacprzak, s. Agnieszce Lampasiak, s. Maksymilianie Klepczyńskiej oraz ks. Michałowi Bubaczowi. Ostatni dzień rekolekcji przebiegał w atmosferze podziękowań. Szczególnym momentem była Eucharystia odprawiona przez abp. Wojciecha Polaka oraz wspólny obiad.

Dla uczestników obozu stypendystów był to czas radowania się z bycia członkiem Kościoła, umacniania poczucia, że Kościół jest ich, że mają w nim swoje miejsce. Był to też czas wzajemnego ubogacania.

s. Maksymiliana Klepczyńska MSF

GALERIA ZDJĘĆ