Pielgrzymka zaufania Taizé

Przełom starego i nowego roku może być momentem osobistych refleksji, podsumowań minionego czasu, rozliczenia się ze spełnionymi własnymi ambicjami i wobec tego rozważenie przyszłych postanowień na nadchodzący rok. Niejednokrotnie rozważania te przybierają formę rzeczywistych życiowych decyzji do podjęcia, co właściwe jest zwłaszcza młodym ludziom u progu dorosłości i życiowych zmian. Europejskie Spotkania Młodych (ESM) organizowane przez Wspólnotę braci z Taizé od wielu lat dają przestrzeń dla sukcesywnych poszukiwań tych odpowiedzi, a wszystko w duchu podziękowania Bogu za dotychczasowe błogosławieństwa, z modlitwą o siłę do podejmowania kolejnych wyzwań.

Wspólnota z Taize powstała w imię dwóch idei: życia w komunii z Bogiem poprzez modlitwę oraz szerzenie pokoju i zaufania wśród ludzi. Z tych założeń br. Roger, założyciel ekumenicznej Wspólnoty zaczerpnął już w 1978 roku zwyczaj organizowania Spotkań na przełomie starego i nowego roku. Corocznie, w jednym z europejskich miast mają miejsce spotkania, nazywane „Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię”. Zrzeszają one wiernych różnych wyznań – katolików, protestantów, prawosławnych – na wspólnej modlitwie Dotychczas już czterokrotnie spotkania odbywały się w Polsce: dwa razy we Wrocławiu (1989/90 i 1995/96, raz w Warszawie (1999/2000) i raz w Poznaniu (2009). Tegoroczne 42. Europejskie Spotkanie Młodych na powrót zawitało do Wrocławia, trwając od 28 grudnia 2019 roku aż do 1 stycznia 2020 roku.

ESM to chrześcijańskie święto narodów. Pielgrzymi wielu narodów wzbogacają dzięki swojej obecności i dzieleniu się kulturą rodzimych krajów życie parafii, które ich goszczą. Około 15 tys. pielgrzymów zgromadziło się w stolicy Dolnego Śląska, aby się modlić i dzielić wiarą, a jednymi z nich były stypendystki Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia – Paulina Muszyńska i Natalia Kasperek.

Dni wydarzenia wypełnione są przede wszystkim modlitwą. Właściwym dla ludzi młodych jest pęd do działania, pasja i zaangażowanie. Program ESM zatem zawsze przewiduje czas na warsztaty i dyskusje z członkami lokalnych wspólnot, którzy dzielą się doświadczeniem pracy społecznej i kulturowej. W kulminacyjną sylwestrową noc wierni skupiają się na wspólnej modlitwie o pokój na świecie. Po powitaniu Nowego Roku w atmosferze zadumy w wspólnocie wielu wyznań, zrzeszającej się w imię wyższego wspólnego celu, przychodzi czas na świętowanie nowego, danego przez Boga czasu. Święto Narodów to wspólna zabawa, rozpoczynająca się od wczesnych godzin porannych, będąca galerią różnorodnych tradycji zebranych w jednym miejscu narodów. „Trudno opisać atmosferę towarzyszącą tym spotkaniom, można je trochę porównać do obozów fundacyjnych. Tańczymy, śpiewamy, cieszymy się każdą chwilą. Te spotkania to świetna okazja to doświadczenia jedności w Kościele, poznania ludzi z różnych krajów świata.”, dzieli się swoim spojrzeniem Paulina Muszyńska.

Jednym z kluczowym motywów wydarzenia jest przyjmowanie pielgrzymów w domach parafian. Angażuje to mieszkańców wybranych miast, by zwrócić uwagę na wielkie wydarzenie i dołożyć do niego swoją cegiełkę dobrego uczynku. Otwierając drzwi na obce osoby, o odmiennym języku i kulturze, dopełnia się tzw. „Pielgrzymka zaufania przez Ziemię”. Natalia Kasperek, studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, szczególnie zwróciła uwagę na kojarzoną już międzynarodowo polską gościnność – „Życzliwość wrocławskich i podwrocławskich rodzin, które nas gościły w swoich domach, jest nie do opisania. Mieszkałam w pięcioosobowej grupie w Smolcu u rodziny Pani Ani i Pana Tymona, którzy oddali dla nas – pielgrzymów całe swoje serce. Wspólne posiłki, wieczorne gry planszowe i długie rozmowy sprawiły, że bardzo się ze sobą zżyliśmy.”

Uczestniczki podkreślają, jak niezwykle ważnym wydarzeniem jest spotkanie młodych ludzi z innych krajów, z którymi można dzielić się przeżywaniem wiary. Ucząc się pokonywania barier, dając przykład tolerancji i empatii, docierają do fundamentu ich wiary – miłosierdzia, bycia z człowiekiem i dla człowieka. Istotną rolę odgrywa tu wspólna praca charytatywna, o jakiej wspomina również Natalia – „To piękne doświadczenie być wśród tak wielu osób z różnych krajów i czuć z nimi jedność wobec Boga. Wspólne warsztaty, odwiedziny w Ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci, integracja, śpiewy na czuwaniach w różnych językach, ale także w autokarach i tramwajach bardzo jednoczą. Ten ogromny entuzjazm i uśmiechy na twarzach ludzi mówią same za siebie.”

Kolejnym gospodarzem Europejskiego Spotkania Młodych będzie Turyn – stolica regionu Piemont na północnym-zachodzie Włoch. Już we Wrocławiu, przeor Wspólnoty br. Alois zaprosił wszystkich na spotkanie, które zgodnie z tradycją odbędzie się w dniach od 28 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 roku.

Aleksandra Pionka