Plany na najbliższe tygodnie

23 lutego odbyło się kolejne już spotkanie stypendystów wspólnoty łódzkiej. O godzinie  19 wszyscy członkowie zebrali się w świetlicy parafialnej na Jutrzenki, by omówić wydarzenia związane z życiem wspólnoty.

Na spotkaniu zostały poruszone istotne kwestie dotyczące  zarówno całej Fundacji jak i tylko grupy łódzkiej. Głównym tematem, jaki był omawiany, były rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach 11 -13 marca w miejscowości Wierzchy koło Koluszek. W ośrodku rekolekcyjnym „Sercówka” przygotowania duchowego i wyciszenia przed Zmartwychwstaniem Pańskim doświadczą studenci naszej wspólnoty oraz zaproszeni na tę okazję goście – wspólnota
toruńska. Kolejnym ważnym zagadnieniem były Światowe Dni Młodzieży i kwestia zaangażowania wspólnoty. Większość zgromadzonych osób zadeklarowała chęć uczestnictwa na terenie Łodzi, a niektórzy wezmą udział w centralnych obchodach w Krakowie. Po omówieniu tych kwestii porozmawialiśmy na temat działalności łódzkich stypendystów, a szef miasta, Szymon Karcz, przedstawił propozycje działań, które podejmiemy w przyszłości, m.in. kontynuacja akcji zbiórki krwi, a także plany na najbliższą tygodnie.

Marika Sobczak, łódzka grupa medialna