Projekt edukacyjny „Tradycyjny Sad”

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Polska Akademia Nauk zapraszają do udziału w ogólnopolskim grantowym projekcie edukacyjnym „Tradycyjny Sad”.

Projekt, którego celem jest restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych jest skierowany do szkół wszystkich poziomów i prowadzony w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Polega na stworzeniu, przy pomocy grantu z Fundacji BOŚ, mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym społecznie terenie. Mini sad może zostać założony przy szkole, parafii lub na działce należącej do gminy.

Szczegóły projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.tradycyjnysad.pl. Rejestracja zespołów potrwa do 15 listopada 2017 r.

W ramach realizacji projektu, jego pomysłodawcy zaplanowali m.in. przeprowadzenie lekcji biologii oraz katechezy na temat istoty i walorów tradycyjnego sadownictwa. Materiały do przeprowadzania zajęć umieszczono na wskazanej powyżej stronie internetowej. Dodatkowo stworzona została homilia, której tematem jest odpowiedzialność człowieka za sady w Polsce. Treść homilii można znaleźć pod linkiem.