Konkurs bp. Jana Chrapka inspirowany nauczaniem Jana Pawła II

We wtorek 24 października odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Akademickiego im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Tematem spotkania było poszukiwanie nowych sposobów na zainteresowanie studentów i doktorantów tematyką konkursu oraz zachęcenie ich do uczestnictwa. „Pragniemy, aby młodzi ludzie w pisaniu swoich prac naukowych inspirowali się między innymi nauczaniem Jana Pawła II, aby pogłębiali swe poszukiwania wartości człowieka oraz jego godności.” – wyjaśniła Marzena Sawuła z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele największych uczelni w Polsce: przewodniczący kapituły – prof. dr hab. Jerzy Olędzki (UKSW) oraz członkowie – prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS), prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas (UJ), prof. dr hab. Janusz Adamowski (UW) i dr hab. Robert Szwed (KUL). Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: ks. Dariusza Kowalczyka – Przewodniczącego Zarządu Fundacji oraz ks. Pawła Walkiewicza – Wiceprzewodniczącego Zarządu FDNT i sekretarza kapituły konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które napisały pracę magisterską lub doktorską i obroniły ją w ciągu ostatnich trzech lat. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne – 3 tys. zł. za pracę magisterską i 10 tys. zł. za pracę doktorską.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2018 roku. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.