Rekolekcje adwentowe Wspólnoty Szczecińskiej

Wspólnota Szczecińska Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczyła w rekolekcjach adwentowych. Tematem przewodnim, ćwiczeń duchowych trwających od 13 do 15 grudnia 2019 roku, było hasło „Duc in altum – wypłyń na głębię”. Rekolekcje prowadził ks. Łukasz Nycz – Koordynator ds. formacji stypendystów.

Pierwszego dnia stypendyści wysłuchali konferencji pt. „Dlaczego mam szukać woli Bożej w życiu”. Następnie uczestniczyli we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Chętne osoby miały możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Sobota rozpoczęła się wspólną modlitwą Liturgią Godzin. Rekolekcjonista wprowadził uczestników ćwiczeń duchowych w temat „Konsekwencji nieposłuszeństwa Bogu”. Kolejne dwie konferencje zatytułowane „Co to znaczy rozeznawać?” oraz „Proces podejmowania decyzji” poprzedziła przerwa kawowa – czas integracji i wspólnotowego dzielenia się przemyśleniami. Tego dnia również odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św.

Ostatniego dnia ćwiczeń duchowych stypendyści uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii w kościele parafialnym pw. Świętego Jana Bosko. Rekolekcje zakończyły się spotkaniem opłatkowym.

GALERIA ZDJĘĆ