Rekolekcje stypendystów archidiecezji gnieźnieńskiej

„Ja, Ty, My”, czyli relacje – stały się głównym tematem zimowych rekolekcji stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z archidiecezji gnieźnieńskiej. Trzydniowe spotkanie mające miejsce w Gnieźnie w dniach 5-7.02 poprowadził diakon Jakub Siutkowski, który przez 10 lat był stypendystą Fundacji, a zaproponowany przez niego temat okazał się „strzałem w dziesiątkę”.

Każdy dzień spotkania poświęcony był jednemu typowi relacji. Pierwszego dnia młodzi zastanawiali się nad relacją z samym sobą, miłością do siebie i wiarą we własne możliwości. Następny dzień był czasem zatrzymania się nad relacjami z drugim człowiekiem, natomiast trzeci na nowo uświadomił stypendystom siłę wspólnoty, także tej wspólnoty, którą oni tworzą.

Zimowe spotkanie obfitowało nie tylko w wiele bogatych treści, lecz również w różnorodność form i obecność licznych gości. Oprócz konferencji głoszonych przez diakona Jakuba w ciągu trzech dni odbyły się różnego rodzaju warsztaty. Rozpoczęto w środę od warsztatu prowadzonego przez aktorkę, który miał na celu podkreślić wartość i siłę każdego z uczestników. Ponadto, odbył się również warsztat muzyczny i spotkania w grupach. Jednak najbardziej w pamięci uczestników zapadła „wyprawa”, która odbyła się drugiego dnia w ramach refleksji nad relacjami z drugą osobą. Stypendyści – jak uczniowie Jezusa – „po dwóch” udawali się na wyprawę, podczas której czekała ich szczera i głęboka rozmowa.

Oczywiście nie mogło zabraknąć również sfery duchowej, o którą zadbał ks. Radosław Kaźmierski, który każdego dnia sprawował Eucharystię i głosił homilie. Ponadto, podczas spotkania miało miejsce nabożeństwo pokutne z możliwością spowiedzi i adoracją. Modlitwą i krótką medytacją nad słowem Bożym rozpoczynał się każdy dzień spotkania i modlitwą się kończył. W tym miejscu wielkie podziękowania należą się także towarzyszącemu stypendystom diakonowi Adamowi Piechowiakowi.

Bardzo wartościowym okazało się również spotkanie ze starszymi stypendystami z Poznania, którzy studiują lub nawet już ukończyli swoją edukację. Podczas rozmowy z nimi uczniowie mogli usłyszeć co ich starsi koledzy zyskali dzięki Fundacji i jak dobrze wspominają czas wspólnych obozów i spotkań. Nie zabrakło łez wzruszenia, ale również uśmiechu i żartów.

Były to tylko trzy dni, ale przepełnione radością, rozmową i modlitwą ubogaciły wszystkich uczestników, którzy chętnie zostaliby w Gnieźnie dłużej. „Ja, Ty, My” stało się już nie tylko tytułem spotkania, ale pozwoliło na nowo odkryć wartość relacji i umocnić więzy łączące członków wspólnoty stypendystów FDNT Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

kl. Adam Piechowiak