Zjazd szefów w Warszawie

„Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje.
Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy.
Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości”
(św. Jan Paweł II, Poznań 1997 r.).

Rozważając te słowa patrona stypendystów, studenci aktywnie uczestniczą w życiu swoich miast i organizacji społecznych na terenie całej Polski. Podejmują się oni organizacji Dnia Papieskiego i formują się w duchu nauczania św. Jana Pawła II modląc się, udzielając się wolontariacko, ale przede wszystkim rozwijając się intelektualnie i duchowo.

Wspólnoty Akademickie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które tworzone są przez studentów objętych programem stypendialnym wybierają wewnątrz swoich grup liderów, którzy jako Szefowie organizują pracę wspólnot w danym roku.

W ogólnopolskim szczycie szefów, w dniach 19-21 lutego, uczestniczyli liderzy szesnastu wspólnot, którzy w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie prezentowali swoją pracę w mijającym semestrze oraz debatowali o życiu Fundacji w nadchodzących miesiącach.

Środę, pierwszy dzień spotkania studenci rozpoczęli Eucharystią, która poprzedziła prezentację struktur i działalności w czasie Dnia Papieskiego i pierwszego semestru wspólnot z Wrocławia, Lublina, Białegostoku, Bydgoszczy i Kielc. Dzień zakończył się modlitwą, apelem maryjnym i zasłużonym odpoczynkiem. Kontynuując pracę w czwartek, wspólnoty Olsztyńska, Warszawsko-Płocka, Krakowska, Katowicka, Gdańska, Rzeszowska, Poznańska, Toruńska, Szczecińska i Łódzka – podzieliły się swoimi uwagami i sukcesami w mijającym semestrze. Wystąpienie pracowników biura Fundacji, pani Marzeny Sawuły – Menadżer ds. Dnia Papieskiego oraz pani Moniki Gawracz – Menadżer ds. stypendialnych, przybliżyło szefom oczekiwania biura i Zarządu Fundacji względem pracy wspólnot.

Paulina Worożbit – Menadżer ds. kampanii społecznych rozjaśniła kierunek, w którym wspólnoty powinny zmierzać w social mediach, natomiast Paweł Pieńczuk – odpowiedzialny za zespół programistów przygotowujących aplikację dla stypendystów, przedstawił postęp prac i plany wdrożenia nowego medium służącego wewnętrznej komunikacji w Fundacji.

Spotkania z zaproszonymi gośćmi zwieńczyło wystąpienie Magdaleny Słomki i Andżeliki Niedziółki, które współtworzą zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło. Stypendyści usłyszeli o idei i możliwościach współpracy z SAD-em w ramach działań wewnętrznych organizowanych we Wspólnotach.

W ostatnim dniu prac szefowie podzielili się swoimi uwagami na temat harmonogramów wakacyjnych obozów, wizji IV Forum Stypendystów, który wspólnota Fundacji przeżyje podczas obozu w Gnieźnie, a także mieli okazję skonsultować swoje plany dotyczące uczestnictwa w współtworzeniu obchodów stulecia urodzin św. Jana Pawła II oraz dwudziestolecia istnienia Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zakończeniem konferencji było wysłuchanie planów uczestnictwa Fundacji w beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wzywając Ruah – Ducha Świętego szefowie adorowali Najświętszy Sakrament modląc się wspólnie ze Wspólnotą Shalom. Słowo i wsparcie jakie stypendyści otrzymują od tej brazylijskiej wspólnoty podczas wizyt w Warszawie inspiruje do aktywniejszego działania w miastach akademickich i na nowo buduje poczucie własnej wartości i niezwykłych umiejętności, jakimi obdarza każdego człowieka nasz Pan. W czasie pobytu w Warszawie stypendyści mieli okazję wysłuchać również konferencji księdza Łukasza Nycza – koordynatora ds. formacji stypendystów, księdza Pawła Walkiewicza – Wiceprzewodniczącego Zarządu Fundacji oraz księdza Łukasza Idem – duszpasterza Wspólnoty Gdańskiej.

Kolejny szczyt już za 6 miesięcy w Myczkowcach.

Tomasz Kuźma