Rekolekcje w Pustelni Złotego Lasu

W dniach 27-29 kwietnia br. stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji tarnowskiej uczestniczyli w rekolekcjach w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Jest to kompleks pokamedulski, służący dziś jako ośrodek otwarty zarówno dla osób chcących przeżyć rekolekcje, jak i wszystkich, którzy chcą w ciszy spędzić czas.

Wieczorem 27 kwietnia stypendyści wraz ze swoim koordynatorem przyjechali na miejsce, gdzie w kaplicy zgromadzili się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnego dnia do uczniów dołączył ks. Karol Zegan – koordynator z Kielc, który poprowadził całość rekolekcji, których myślą przewodnią było wskazanie na Chrystusa jako punktu odniesienia w każdym wymiarze ludzkiego życia. Stypendyści oprócz modlitwy mieli także czas na wspólne rozmowy, spacery oraz zwiedzanie kompleksu poklasztornego. Warto zwrócić uwagę na pozytywne opinie o naszych stypendystach, jakie dali zarówno Ksiądz Dyrektor oraz pracownicy, którzy zgodnie podkreślali zdyscyplinowanie, skupienie oraz dobroć i radość, jakie promieniowały od naszych podopiecznych. Kolejny raz stypendyści pokazali, że naprawdę stanowią żywy pomnik św. Jana Pawła II.