Rekolekcje wielkopostne wspólnoty bydgoskiej i toruńskiej

W pierwszy weekend marca, w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Bydgoszczy odbyły się rekolekcje stypendystów studentów wspólnoty bydgoskiej oraz toruńskiej. Konferencje oraz warsztaty skupione wokół poznawania i zrozumienia sakramentów prowadzili: ks. Igor Wichrowski, s. Anna Szuflicka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz siostry Natalia i Natanaela ze Zgromadzenia Sióstr Honoratek.

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek od wspólnej kolacji i zawiązania wspólnoty. Następnie ks. Igor poprowadził Drogę Krzyżową, a zaraz po niej Eucharystię. Głównym tematem kazania i całych rekolekcji były sakramenty święte. Studenci mieli okazję, żeby na nowo wejść w tajemnicę sakramentów i przemyśleć ich znaczenie w swoim życiu. Pod wieczór nadzedł czas na integrację i długie rozmowy. 

Sobota rozpoczęła się od jutrzni, po której wszyscy udali się na śniadanie. Sobotnie przedpołudnie było czasem warsztatów. Siostra Natalia poprowadziła bibliodramę, czyli poznawanie Pisma Świętego poprzez elementy teatru, psychodramy, a także integrację i współpracę z innymi osobami. Następnie odbył się wspólny obiad, a po nim studenci mieli czas wolny, który wiele osób wykorzystało na spacer po Bydgoszczy, gdyż rekolekcjom towarzyszyła bardzo ładna pogoda. O godz. 15 uczestnicy odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po niej uczestniczyli wspólnie Eucharystię. Następnie ks. Igor poprowadził konferencję o cudach i darach, jakimi dla każdego człowieka są sakramenty święte. Wieczorem po kolacji, uczestnicy przeżywali adorację Najświętszego Sakramentu. 

W niedzielę od rana odbyła się ostatnia podczas tych rekolekcji Eucharystia, po której studenci wraz z księdzem i siostrami podsumowali przeżyty wspólnie czas.

– Okres Wielkiego Postu, co roku staje się dla nas okazją do przygotowania duchowego w otoczeniu całej wspólnoty na weekendowych rekolekcjach. W tym roku pochyliliśmy się nad Słowem Bożym oraz przypomnieliśmy sobie o łasce ukrytej w sakramentach świętych. Jestem wdzięczna za możliwość zbliżania się do Boga w otoczeniu bliskich mi osób – tak rekolekcje podsumowała Anna Sobierajska, szefowa wspólnoty bydgoskiej.