Serdecznie gratulujemy Pawłowi!

Podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały wręczone nagrody dla najlepszego absolwenta, studenta, studenta – sportowca i ucznia Zespołu Szkół UMK GiLA w roku akademickim 2012/2013. Najlepszym studentem okazał się Paweł Groblica z Wydziału Humanistycznego, który ukończył III rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku kognitywistyka, uzyskując średnią ocen: 4,92. Laureat jest stypendystą Fundacji: Dzieło Nowego Tysiąclecia. Aktywnie uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych (USA, Niemcy). Angażuje się również w prace Toruńskiego Koła Kognitywistycznego przy Instytucie Filozofii UMK, m.in. współorganizuje konferencje dla młodych naukowców i studentów pod nazwą NEUROMANIA. Laureat rozpoczął prace nad międzyuczelnianym projektem badawczym dotyczącym wpływu treningu z wykorzystaniem gier komputerowych na funkcjonowanie poznawcze. Projekt ten powstał przy współpracy UMK ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest aktywnym wolontariuszem działającym na rzecz środowiska lokalnego. (przedruk ze strony http://aktualnosci.umk.pl/?dzial=Aktualnosci&id=20131002083035) Serdecznie gratulujemy Pawłowi!