Znamy już nominowanych do nagrody TOTUS!

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zostali oficjalnie przedstawieni nominowani do tegorocznych nagród TOTUS. Poniżej prezentujemy ich listę wraz z krótkim opisem każdej sylwetki.

Nominowani do nagrody TOTUS 2013

w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”:

 • Ks. Stanisław Tabiś był inicjatorem Komitetu Budowy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach Wielkich, w diecezji tarnowskiej. Dzięki wsparciu Polonii Strzeleckiej w Ameryce oraz zaangażowaniu mieszkańców budowa sanktuarium trwała krótko – 6 lat. Powstał kościół o wybitnych walorach architektonicznych. A wszystko po to, by trwający przez 400 lat kult cudownego obrazu Madonny Szkaplerznej w Strzelacach wciąż rozwijać na całą Polskę i Europę. Za priorytety duszpasterskie uznaje on pracę z dziećmi i młodzieżą. 
 • Maciej Tadeusz Iłowiecki. Dziennikarz, publicysta i autor kilkunastu książek, głównie w tematyce medioznawstwa. Jako ekspert do spraw mediów został zaproszony do rozmów Okrągłego Stołu ze strony „Solidarności”. Był prezesem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów. 
 • Zofia Posmysz-Piasecka to znana pisarka i autorka scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk Teatru TV, reporterka i redaktorka radiowa. Rozgłos zdobyła jedną z czterech książek o tematyce lagrowej, „Pasażerką”, na motywach którego powstał film oraz opera w Teatrze Wielkim. Zdobywczyni licznych nagród kultury polskiej, a w 2012 odznaczona Wielkim Krzyżem Zasług na Wstędze. 

w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”: 

 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oferuje niewidomym i ociemniałym dzieciom wszechstronną opiekę edukacyjno-wychowawczą, rehabilitacyjną, socjalną oraz religijną. Nauka odbywa się w specjalistycznych placówkach na wszystkich poziomach nauczania. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża a w swoich działaniach kieruje się zasadami nauki społecznej Kościoła. 
 • Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest polską organizacją pozarządową, która udziela medyczną pomoc i wsparcie ludziom, szczególnie potrzebującym, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Lekarze ze stowarzyszenie przyjmują pacjentów w przychodniach dla ludzi bezdomnych i ubogich oraz migrantów, gdzie prowadzą badania lekarskie, profilaktykę uzależnień i drobne zabiegi chirurgiczne. Organizacja jest także odpowiedzialna za Magazyn Materiałów Medycznych z Wypożyczalnią Sprzętu Medycznego oraz aptekę, w której potrzebujący mogą dostać bezpłatnie leki. 
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białymstoku. Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe w Białymstoku niesie fachową pomoc w ostatnim okresie choroby nowotworowej chorym przebywającym w domu oraz ich rodzinom oraz oferuje wypożyczanie sprzętu poprawiającego komfort życia chorym. Nadrzędnym celem ZOZ Hospicjum Domowe jest łagodzenie przykrych objawów somatycznych u podopiecznych, pomoc w sferze duchowej i socjalnej. 

 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”:

 • Janusz Poniewierski. Publicysta katolicki, autor i redaktor wielu książek poświęconych dziełu Jana Pawła II. W ostatnich latach został prezesem krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, był nominowany do nagrody dziennikarskiej „Ślad” im. Bp. Jana Chrapka, a w 2012 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi „za osiągnięcia w działalności społecznej oraz wydawniczej”. 
 • Ks. dr Robert Skrzypczak. Absolwent psychologii klinicznej i doktor teologii dogmatycznej. Jest duszpasterzem akademickim, publicystą oraz wykładowcą teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym i w seminarium duchownym w Warszawie. Wśród napisanych przez niego książek są m.in. Osoba i misja (2005), Pomiędzy Chrystusem a antychrystem (2010), Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II (2011) oraz Chrześcijanin na rozdrożu (2012). Prowadzi bloga na którym można znaleźć homilie na każdą niedzielę oraz konferencje.
 • o. Maciej Zięba OP – dominikanin, teolog, publicysta. Był członkiem m.in. Rady Społecznej Episkopatu Polski, Rady Programowej Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego czy Rady Programowej Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Współzałożyciel Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Nominowany przez Jana Pawła II na członka Synodu Biskupów, a kilka lat później na konsultora Papieskiej Rady Iustitia et Pax. 
 • Fundacja Szlaki Papieskie. Szlaki Papieskie przypominają wędrówki najpierw Karola Wojtyły, później Jana Pawła II. Fundacja m.in. propaguje nauczanie papieskie podczas różnych uroczystości na Szlakach, zbiera i dostarcza dane na temat wypraw górskich, koordynuje projekty, inspiruje ludzi oraz pomaga upamiętniać miłość Ojca Świętego do gór. 

nominowani do nagrody „TOTUS medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”:

 • „Mały Gość Niedzielny” to miesięcznik o tematyce religijnej dla dzieci i młodzieży. Powstał jako gałąź Gościa Niedzielnego. W każdym numerze pisma istnieje dodatkowo dział edukacyjny oraz mały prezent. Od maja 2011 „Mały Gość Niedzielny” jest dostępny również w formie elektronicznej. Radio Warszawa. 
 • Katolickie radio diecezji warszawsko-praskiej. Główną ideą rozgłośni jest zwrócenie uwagi na wartości w życiu, społeczność i tożsamość regionalną. Oferuje audycje ewangelizacyjne, publicystyczne, społeczno – kulturalne i edukacyjne przeplecione muzyką chrześcijańską. Stacja jest odbierana nie tylko na terenie Warszawy, ale także w USA, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Włoszech, Kanadzie, Białorusi, Argentynie, Hiszpanii i innych krajach. 
 • Redakcja tygodnika „Idziemy”. Tygodnik „Idziemy” powstał we wrześniu 2005 r., a jego wydawcą jest Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej. Nazwa pisma opinii nawiązuje do tytułu książki papieża Jana Pawła II pt. Wstańcie, chodźmy!. Jego redakcją zajmują się osoby, „którym bliski jest świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II”. Według autorów pismo „prezentuje integralną wizję człowieka i świata, bez dzielenia go na sacrum i profanum.”. 
 • Fronda. Kwartalnik Fronda jest niezależnym pismem, które odwołuje się do nauki Kościoła katolickiego, szczególnie encyklik Jana Pawła II. Jak można przeczytać na ich stronie: „Bez obaw podejmuje tematy kontrowersyjne, bez kupieckiej kalkulacji wspiera te niemodne”. Przy czasopiśmie działa także Portal Poświęcony Fronda.pl. 
 • Targi Wydawców Katolickich. Organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich działające w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski. Prowadzi działalność ewangelizacyjną poprzez ruch wydawniczy, kształtowanie katolickiego środowiska wydawniczego oraz umacnianie współpracy między wydawcami katolickimi.

Mecenasami Nagrody TOTUS są:

Pocztylion         Union