Spotkania koordynatorów diecezjalnych i duszpasterzy akademickich FDNT

Podsumowanie działań w 2022 roku, plany na rok 2023, zagrożenia i wyzwania w związku z medialny wizerunkiem św. Jana Pawła II, poszukiwanie nowych form i narzędzi dotarcia do młodzieży z orędziem Papieża Polaka – to tylko niektóre tematy spotkania koordynatorów diecezjalnych i duszpasterzy akademickich Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W dniach 10 i 11 stycznia odbyło się corocznie spotkanie koordynatorów diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, do których w bieżącym roku dołączyli także duszpasterze wspólnot akademickich.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań Fundacji w 2022 r., wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, ale także próbą zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Temu służył spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Pierwszym z nich był o dr hab. Michał Legan, który w swoim wystąpieniu „Medialny wizerunek św. Jana Pawła II – zagrożenia i wyzwania. Przyszłość kultu Papieża Polaka”, ukazał jak świat mediów zmienił postrzeganie papieża i papiestwa. Nie zabrakło także odniesień do współczesnego ukazywania św. Jana Pawła II, a właściwie wyśmiewania jego osoby. Szczególnie ta ostatnia kwestia stała się przedmiotem dyskusji wśród uczestników spotkania, której motywem przewodnim było pytani jak zafascynować ludzi młodych osobą św. Jana Pawła II, a także jak budować (odbudować) jego pozytywny wizerunek. Tym samym doskonałym uzupełnieniem okazały się zajęcia z zakresu mediów społecznościowych, które poprowadził Katarzyna Szlonzak, redaktor Studia Raban. W swoim wystąpieniu „VIDEO jako przyszłość contentu w mediach społecznościowych – rola krótkich form ideo w ewangelizacji” nakreśliła kontekst przemian w mediach społecznościowych, a także wskazała proste sposoby jak przygotować materiał wideo, który trafi do młodych odbiorców.

Spotkanie zakończyła Eucharystia, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W spotkaniu w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej uczestniczyło w sumie 40 kapłanów zaangażowanych w dzieło formacji stypendystów FDNT, zarząd oraz pracownicy biura.

ks. dr Łukasz Nycz

GALERIA ZDJĘĆ