Spotkania on-line: Młodzi dla kościoła – Kościół dla młodych

Co Kościół ma do zaoferowania młodym ludziom? Co młodzi ludzie mogą wnieść do wspólnoty Kościoła? Czego młodzież oczekuje od Kościoła? Co zrobić, aby głos młodych był słyszane w Kościele? Na te i pokrewne pytania podczas serii spotkań on-line próbowali odpowiadać stypendyści-uczniowie.

Rozpoczęte w październiku 2021 roku XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów po raz pierwszy w historii Kościoła ma zmienioną formułę. Papież Franciszek zdecydował, by miał on wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu. Spotkania synodalne odbywają się w ramach diecezji, parafii oraz ruchów i stowarzyszeń. W ten czas słuchania i dialogu w Kościele wpisały się spotkania on-line stypendystów-uczniów, które odbywały się od 17 listopada do 17 grudnia br.

Każde spotkanie rozpoczynało się konferencja na temat postaw jakie przyjąć wobec grzechu i zgorszenia we wspólnocie Kościoła. Zagadnienie to kilkukrotnie podejmował podczas spotkań z młodymi św. Jan Paweł II. Wskazówki, które pozostawił nie straciły nic na swojej aktualności. Podczas pracy w grupach stypendyści poszukiwali odpowiedzi na pytania: Co Kościół ma do zaoferowania młodym ludziom? Co młodzi ludzie mogą wnieść do wspólnoty Kościoła? Czego młodzież oczekuje od Kościoła? Co zrobić, aby głos młodych był słyszane w Kościele? Była to okazja do podzielenia się swoim doświadczeniem zaangażowania w parafii, ruchach i stowarzyszeniach, ale także ukazania wątpliwości i dylematów dotyczących Kościoła.

W spotkaniach wzięło udział 670 stypendystów, którym towarzyszyli kapłani posługujący w Biurze Fundacji: ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Paweł Walkiewicz i ks. Łukasz Nycz. Podczas grup dzielenia posługę podjęło 36 wolontariuszy zarówno sióstr zakonnych, jaki i stypendystów-studentów.

Ks. Łukasz Nycz