Spotkanie formacyjne diecezji tarnowskiej

W daniach 18 i 19 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie formacyjne Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści przyjechali do Rekolekcyjnego Domu Pielgrzyma „Opoka” w Starym Sączu mieszczącego się obok ołtarza papieskiego. Dla Stypendystów – stanowiących żywy pomnik Jana Pawła II – jest o miejsce szczególne, ponieważ 16 czerwca 1999 papież Jan Paweł II nawiedził Stary Sącz i kanonizował bł. Kingę. W spotkaniu ze Stypendystami wziął udział ks. mgr Zbigniew Guzy – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który kontynuował zagadnienia podjęte podczas spotkania, jakie miało miejsce 28 lutego b.r. w Tarnowie. Podczas dwóch dni Stypendyści mieli czas zarówno na modlitwę jak i osobiste rozmowy między sobą.