Spotkanie z maturzystami w Szczecinie

Każdego roku, obóz maturzystów jest organizowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we wrześniu. Wówczas zarząd Wspólnoty danego miasta akademickiego, spotyka się z maturzystami, którzy wrazili chęć studiowania w danym mieście. Jest to świetny czas dla integracji, poznania działań Wspólnoty oraz funkcjonowania w „dużym mieście”.

Jednakże w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, obóz nie mógł się odbyć. Z pomocą przyszli – ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Paweł Walkiewicz i ks. Łukasz Nycz – z Zarządu i Biura Fundacji, którzy wygłosili krótkie konferencje, mające na celu wprowadzenie maturzystów w czas studiowania i przybliżenie im, jak ten czas wyglądał u patrona Fundacji – św. Jana Pawła II. To był pierwszy etap e-obozu, który rozpoczął się 9 września, pt. „Życie-niedokończony projekt”. Następnie ruszył drugi etap obozu- polegał na serii wirtualnych spotkań na Platformie ZOOM, podczas których przyszli studenci mieli szansę poznać plany na najbliższy czas, strukturę wspólnoty oraz poznać jej zarząd.

W końcu przyszedł czas na trzeci etap e-obozu maturzystów, czyli spotkanie „na żywo”, które odbyło się 3-ego października w zaprzyjaźnionej parafii Św. Jana Bosko w Szczecinie. Spotkanie rozpoczęły się od poznania się oraz małej integracji, dzięki której każdy mógł powiedzieć kilka słów o sobie i o swoich doświadczeniach w Fundacji. Następnie obyła się Msza Święta inaugurująca nowy rok akademicki. Kolejnym punktem spotkania była konferencja, która została poprowadzona przez zajmującą się duszpasterską opieką nad wspólnotą – s. Bożenę Salij. Tematem spotkania było „Co oznacza praca nad sobą?” i jakie są jej kroki, czyli samopoznanie-samoocena i samokontrola. Po konferencji i czasie na pracę w grupach, stypendyście spotkali się na wspólnym posiłku, podczas którego omówiono plany na nadchodzący XX Dzień papieski.

Czas spotkania we Wspólnocie jest owocnym czasem, który ma pomóc tegorocznym maturzystom wdrożyć się, nie tylko w czas studiowania, ale także w życie Wspólnoty.