Stypendium jest darem i zobowiązaniem

13 października po raz kolejny będziemy obchodzili współorganizowany przez Fundację Dzień Papieski. Z tej okazji odbędzie się m. in. gala wręczenia nagród Totus dla osób i instytucji kierujących się zasadami wypływającymi z poszanowania godności ludzkiej, transmitowana w programie 2 TVP 12 października o godz. 16:50. W czasie niedzielnych obchodów odbędzie się także zbiórka na fundusz stypendialny. To dzięki ofiarom dobrych ludzi oraz zaangażowaniu wolontariuszy wielu młodych ludzi może wzrastać w wierze i mądrości.

Od trzynastu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin. Dziś obejmuje programem stypendialno – formacyjnym blisko 2,5 tys. gimnazjalistów, licealistów i studentów z 42 diecezji. Kilkuset stypendystów ukończyło już edukację, założyło własne rodziny. Absolwenci podkreślają, że doświadczana przez lata formacja duchowa pomaga im dziś stawiać czoło codzienności i świadczyć o wierze swoją postawą życiową. W żaden sposób nie można przecenić wartości, jaką jest spotkanie podobnych sobie młodych ludzi szukających Boga, chcących się nieustannie rozwijać, a jednocześnie zmagających się z problemami finansowymi czy trudną sytuacją w domu. – Gdyby nie Fundacja, byłabym teraz kimś zupełnie innym – mówi jedna ze stypendystek i opowiada, jak wielkim wsparciem są dla niej spotkania z rówieśnikami, którzy wyznają chrześcijańskie wartości. Kiedy dziewczynka miała poważne problemy rodzinne – doświadczyła w domu przemocy, zawsze mogła liczyć na pomoc stypendystów. Bardzo często najcenniejsze okazuje się już nie samo wsparcie materialne w postaci stypendium, ale poczucie wspólnoty. Ci młodzi ludzie, z powodu konieczności konfrontacji z wieloma problemami, zyskują wrażliwość na krzywdę innych i odpłacają za otrzymane dobro tak, jak potrafią, uczynkami serca.

Warunkiem otrzymania stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nie jest jednak tylko trudna sytuacja finansowa. Równie ważnym kryterium są osiągnięcia naukowe. Wielu stypendystów to laureaci olimpiad przedmiotowych, odnoszący sukcesy sportowcy czy artyści. Wśród członków programu stypendialnego mamy m. in. wyjątkowo uzdolnionych muzyków: Jakuba, saksofonistę ze Śląska i Patryka, pianistę, który stracił w dzieciństwie wzrok. Chłopcy koncertują, zdobywają nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych, jednocześnie godzą swoją pasję z nauką w szkole. Patryk chciałby nie tylko doskonalić swoje umiejętności na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, ale i studiować jednocześnie na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendium otrzymuje także Krzysztof, który w liceum trenował rzut dyskiem w kadrze narodowej, a kilka miesięcy temu dostał się na Akademię Sztuk Pięknych na jednym z pierwszych miejsc. Dzięki Darczyńcom wspierającym Fundację od lat, wielu młodych ludzi, którzy osiągają znakomite wyniki w szkole, odnajduje w sobie odwagę, żeby wyjechać na studia do dużego miasta i kontynuować naukę na najlepszych uczelniach w kraju.

W każdym z miast akademickich działa też studencka wspólnota stypendystów, która pomaga maturzystom odnaleźć się w nowym środowisku. Po latach młodzi przyznają, jak ważne było dla nich to przyjazne otoczenie na początku nowej drogi. Wśród studentów znajdują się obecnie także słuchacze zagranicznych uczelni. W ubiegłym roku akademickim ośmioro stypendystów odbyło staż w Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Dzięki Fundacji i uprzejmości największej katolickiej radiostacji, mieli okazję spełnić swoje marzenia o pracy w radiu i poznać życie Kościoła w Watykanie. – Kiedy każdego dnia przechodziłam przez Plac św. Piotra, wracałam myślami do bł. Jana Pawła II, patrona naszej Fundacji. Myślę, że stypendium jest dla nas wszystkich nie tylko darem, ale i ogromnym zobowiązaniem – mówi studentka polonistyki. Stażyści uczestniczyli w Mszach św. przy grobie Papieża Polaka i zapewniają, że pamiętali w modlitwie o wszystkich Darczyńcach. Gdyby nie pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1999 roku i idea utworzenia Fundacji, która się wtedy zrodziła, życie dwóch i pół tysiąca młodych ludzi mogłoby potoczyć się inaczej. Program stypendialny upamiętnia więc także nauczanie bł. Jana Pawła II i zakłada promowanie zawartych w nim wartości.

Justyna Katarzyna Kielniacz / FDNT