Stypendyści w białostockich parafiach

Mija trzeci dzień pobytu stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Białymstoku. Uczestnicy obozu 16 lipca 2017 r. udali się na Msze św. do białostockich parafii.

Młodzież podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z Fundacją oraz podziękowała mieszkańcom za ciepłe przyjęcie i okazane wsparcie.

Po południu odbyły się rozgrywki piłki nożnej między drużynami reprezentującymi poszczególne ośrodki. Słońce i dobre humory sprzyjały spędzeniu niedzielnego popołudnia na świeżym powietrzu.