Stypendyści na szkoleniu Narodowego Banku Polskiego

W dniach 4-6 kwietnia stypendyści z wielu zakątków Polski, studiujący na kierunkach finansowych, ekonomicznych i pokrewnych uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski.

Dom Rekolekcyjny „Dobre Miejsce” w którym odbyły się warsztaty, położony jest w malowniczej okolicy Lasku Bielańskiego w Warszawie. Na dwa dni stał się on miejscem zintensyfikowanej pracy umysłowej studentów, którzy z zapartym tchem słuchali wykładów dr Małgorzaty Pawłowskiej dotyczących m.in. polityki pieniężnej i systemu płatniczego.

Bezpośredni kontakt z pracownikiem Narodowego Banku Polskiego, a zarazem ekspertem w dziedzinie nauk ekonomicznych umożliwił uczestnikom wdrożyć się w tajniki funkcjonowania Banków Centralnych. Zgłębianie wiedzy studenci rozpoczęli od wysłuchania wykładu „Rola, zadania i działalność NBP, banków oraz innych instytucji rynku finansowego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego systemu Banków Centralnych, Unii Gospodarczej i walutowej oraz waluty europejskiej”. 
Było to swoiste wprowadzenie do zagadnień poruszanych podczas całego szkolenia. Temat dotyczący wprowadzenia nowych regulacji bankowych przez Unię Europejską, znanych jako Bazylea III, poruszył i zainteresował wielu studentów oraz skłonił do prowadzenia dyskusji i dzielenia się własnymi wnioskami. Uczestnictwo w spotkaniu stało się doskonałą okazją do zastanowienia się czy właśnie Narodowy Bank Polski nie stanie się w przyszłości instytucją rozwoju kariery oraz realizacji pasji wielu osób.

Na zakończenie każdy otrzymał certyfikat, natomiast dla osób pragnących poszerzać wiedzę indywidualnie, przewidziane były publikacje autorstwa dr Małgorzaty Pawłowskiej. Na ręce Pani Doktor w imieniu wszystkich członków szkolenia złożyły stypendystki Fundacji. Wydarzenie zakończyła Msza Święta.

Barbara Daniewicxz