Stypendyści o przyszłości Fundacji

12 lipca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie odbyło się II Forum FDNT. Poprzedziła je Msza Święta prymicyjna ks. Konrada Kawy – absolwenta programu stypendialnego i konferencja apostolinki – s. Anny Marii Pudełko.

Studenci rozpoczęli dzień od Mszy prymicyjnej ks. Konrada. Pochodzi on z diecezji przemyskiej, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Adama Szala 19 maja br. w Przemyślu. Kazanie w czasie Eucharystii wygłosił ks. dr Radosław Siwiński – Dyrektor Domu Miłosierdzia w Koszalinie. Mówił o tym, jak ważne jest trwanie przy Chrystusie i powierzanie mu wszystkich aspektów naszego życia.

Kolejną częścią programu była konferencja s. Anny Marii Pudełko. Apostolinka mówiła o kobiecości i męskości. Pokazała stypendystom, jak znacznie różni się kobieta i mężczyzna nie tylko pod względem fizycznym, ale także duchowym. Odpowiadając na pytania stypendystów, opowiadała o tym, jak powinny wyglądać ich relacje w związkach małżeńskich i w rodzinach.

Po południu rozpoczęło się II Forum FDNT. Zostało przygotowane na podstawie ankiet, na które wcześniej odpowiadali stypendyści i dotyczyło programu stypendialnego, obozów oraz przyszłości Fundacji. Stypendyści swoimi spostrzeżeniami mogli podzielić się z Zarządem Fundacji i pracownikami Biura. Niejednokrotnie odnosili się również do opinii innych studentów. Różne formy aktywności prowadzone przez wspólnoty akademickie zaprezentowali ich szefowie. Na zakończenie głos zabrała grupa „Dzieło na misji”, która opowiadała o swoich działaniach i planach na najbliższy czas. Studentów odwiedzili także członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło, pokazując aktywności prowadzone przez Stowarzyszenie.

Dzień zakończyło wspólne nabożeństwo maryjne na Górze Chełmskiej poprowadzone przez ks. Pawła Wojtalewicza.