Trzy dni i dwie wspólnoty czyli rekolekcje Bydgoszczy i Olsztyna

3 dni, 2 wspólnoty ( bydgoska i olsztyńska ), a wśród nich duszpasterz ks. Maciej Musiał zgromadzili się w jednej z nadmorskich miejscowości – Podczelu ( dzielnicy Kołobrzegu) by razem przeżywać czas Rekolekcji Wielkopostnych

 Hasłem przewodnim naszych spotkań było ,, Panie, naucz nas modlić się …” ( Łk 11,1) podczas których poznawaliśmy i zgłębialiśmy różne rodzaje i formy modlitwy. Rozpoczynając od piątkowej Drogi Krzyżowej szliśmy wraz z Jezusem Chrystusem przez poszczególne etapy Jego Męki i Śmierci, co umożliwiło nam zatrzymanie się na chwilę- pośród codziennej gonitwy- nad naszymi trudami, cierpieniami, problemami i niezwykłą refleksję nad tym, co rzeczywiście jest i powinno być dla nas ważne. Uczestnicząc w konferencjach natchnionych Słowem Bożym odkryliśmy sens i istotę modlitwy indywidualnej, a w szczególności modlitwy w ciszy – niezwykle trudnej, ale jakże wartościowej. W takiej ciszy bowiem słyszymy samego siebie i Boga.  Doskonałym doświadczeniem tego rodzaju modlitwy była wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczęta Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której każdy z nas mógł powierzyć w ciszy Bogu swoje sprawy dnia codziennego, to co nas niepokoi, martwi, ale też podziękować za wszelkie łaski.

Nie zabrakło też czasu by podczas spacerów nad morze, wśród szumu wiatru i nadmorskich fal zobaczyć piękno Boskiego Stworzenia w pięknie przyrody. Sobotni wieczór zakończyliśmy spotkaniem pt. ,,Nocne Rodaków Rozmowy” podczas którego poruszaliśmy tematy dla nas ważne zarówno ze świata nauki, studiowania, wydarzeń europejskich itp., wymienialiśmy opinie i poszukiwaliśmy wspólnych rozwiązań problemów społecznych.

Uroczyste zakończenie rekolekcji odbyło się podczas niedzielnej Mszy Świętej z udziałem mieszkańców, podczas której stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia włączyli się czynnie w obsługę liturgiczną – czytając czytania czy śpiewając psalm…

Rekolekcje przeżywane w tak pięknym miejscu, z bogactwem modlitwy zarówno indywidualnej jak i grupowej pozwoliły nam oderwać się od codzienności, skupić się na ,, tu i teraz” i pomyśleć o swojej przyszłości.

 

 Monika Tylicka

wspólnota bydgoska