Alleluja!

„Ty, żywe Słowo Ojca, wlej ufność i nadzieję w tych, którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji. Ty, Chlebie życia wiecznego nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwoś...