Wobec spuścizny intelektualnej św. Jana Pawła II

W dniach 25 – 27 lutego 2016 roku w Krakowie przedstawiciele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” brali udział w IV Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach.

Od 2005 roku wierzący zadają mnóstwo pytań związanych z aktualnością prawd, które papież starał się przekazać nam w trakcie swego pontyfikatu. Dotyczą one głównie ciągłości realizacji nauczania Jana Pawła II w życiu codziennym i postaw chrześcijan, z czasem mogących zatracić sens słów Ojca Świętego. W odpowiedzi na niepokoje w 2011 roku powstała inicjatywa organizacji forum, którego kolejna odsłona odbyła się właśnie bieżącego roku.

Uczestnicy mieli okazję spotkać się z kard. Stanisławem Dziwiszem, który podziękował instytucjom za upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa Ojca Świętego Jana Pawła II, a także podzielił się swoimi wspomnieniami z posługi św. Janowi Pawłowi II. Goście brali też udział w konferencji pt. „Wartości w świecie marek” dotyczącej nowoczesnych form upowszechniania nauczania Papieża Polaka oraz zwiedzili Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca św. Jana Pawła II w Wadowicach. Spotkanie było okazją do poznania instytucji, które zajmują się upowszechnianiem i propagowaniem nauczania św. Jana Pawła II oraz zainicjowania współpracy w tym zakresie.

Ilona Wieczorek
Asystentka Zarządu
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”